Kalenderbilder 2011

Januari

2011 Januari Kommun

Vetlanda storkommun föds.
Nyårsdagen blev de åtta kommunerna Alseda, Björkö, Korsberga, Lannaskede, Nye, Vetlanda landskommun tillsammans med Vetlanda stad den nya storrkommunen Vetlanda. Dessa ungdomar från de olika delkommunerna respresenterar det gamla och det nya.

Februari

2011 Februari Kvarndammen

Vinterbadare i Kvarndammen.
Från vänster badpojkarna Eje Granlund, Stig Ekdahl och Karl Granlund.

Mars

2011 Mars Storgatan

Interiör från Konsum, Storgatan 24, så som butiken såg ut 1945.
På bilden Bror Franzén och Ing-Britt Strand, (Molin).

April

2011 April Torget

En historisk cykelfärd 1899 från Vetlanda till Lannaskede.
En söndag 1899 samlades vid torget en stor publik för att se de 22 cyklisterna. Dessa stannade under färden för lunch vid Broby Gästgivaregård och senare för kaffe vid Lannaskede Brunn. Huslängan i bildens bakgrund ersattes 1917 av Sparbankshuset.

Maj

2011 Maj Politiker

Politiker, tjänstemän och entreprenörer under 1950-talet.
Längst fram politikern Kars Franzén. I andra raden från vänster politikern Nils Rigmark, arkitekten Bengt Svahn, entreprenören Rickard Samuelsson och stadskamrer Sture Prebert. I översta raden från vänster ingenjören Sven Elfving, skogvaktare Einar Algotsson och stadsingenjör Kjell Nilsson.

Juni

2011 Juni Bibliotek

Vetlanda Bibliotek.
Biblioteket invigdes år 1984. Byggnaden är ritd av arkitekt Jan Wallinder. Bublioteket hade tidigare varit beläget i Apoteksparken och delvis i Tingshuset.

Juli

2011 Juli Delfingatan

Byggnad i hörnet Bangårdsgatan – Delfingatan omkring år 1965.
Under åren 1890-91 uppförde August Bäckman ett boningshus samt lokal för Hvetlana Mejeri på denna tomt. Mejeriet hade sin verksamhet här fram till 1910-talet. Byggnaderna revs 1965-67.

Augusti

2011 Augusti Guldpudran

Kedjehus i kvarteret Guldpudran.
Dessa kedjehus finns sedan år 1959 vid Målaregårdsvägen, (kvarteret Guldpudran).

September

2011 September Lasarettsgatan

Brand den 26 september 1981.
Denna byggnad, belägen i hörnet Lasarettsgatan och Storgatan förstördes av brand den 26 september 1981. Byggnaden hade uppförts i början av 1900-talet av handlaren August Pettersson. Efter branden uppfördes på platsen en ny affärs- och bostadsbyggnad. Denna var klar först år 1992. Under mellantiden kallades platsen ”Brända Tomten”, ett namn som fortfarande används.

Oktober

2011 Oktober Njudungarna

Njudungarnas A-lag 1984.
Bakre raden från vänster: Roger Gustafsson, Claes Ivarsson, Uffe Blomqvist, Roddy Stigsson, Tomas Ek, Uno Johansson, Göran Waltersson, Conny Ivarsson, Alf Trofast, Henry Stein. Längst fram från vänster: Conny Samuelsson, Steinar Rydén, Lars-Åke Andersson.

November

2011 November Fotoklubben

Vetlanda Fotoklubb på resa omkring år 1950.
Klubben var nybildad och besökte bl a Tranås Fotoklubb. På bilden syns till vänster i randig mössa Leon Simonsson. Bilden togs av Eje Johansson på Radiobolaget.

December

2011 December Taxi

Taxibilar vid järnvägsstationen omkring år 1950.
Från vänster: Bror Lindahl, Gunnar Johansson, Stig Sommansson, David Sandell och Olle Ekvall. Vid macken syns Einar Höglind.

Baksidesbild

2011 Baksida Arne Jacobsson

Arne Jacobsson, som bidragit med bilder till årets kalender.
Arne är en känd Vetlandaprofil, mångårig chefredaktör för Vetlanda-Posten, Kulturptistagare, Huvudredaktör och huvudförfattare till bokverket ”1000 år i Vetlanda”. Här ses han vid sin skrivmaskin, ett ovärderligt arbetsredkap.