Gökottan

Bedömande fotoklubb: Växjö Fotoklubb.

Plats 1: Bild 1 (Eva Fernholm)
Med ett härligt morgonljus och en social samling har vår vinnarbild en klar koppling till temat. Det händer mycket i bilden och vi var eniga om att denna bild skulle vinna.
Eva Fernholm

Plats 2: Bild 22 (Åsa Svensson)
Att fotografera betyder att måla med ljus vilket denne fotograf lyckats mycket väl med. Det är en trolsk stämning där blicken följer ljuset från vattnet upp mot solen.
Åsa Svensson

Plats 3: Bild 19 (Eva Fernholm)
Den mest teknisk perfekta bilden med en härlig bouquet i bakgrunden. Tyvärr har fotografen använt gif format vilket påverkar kvalitén negativt.
Eva Fernholm