Gökottan

Bedömare ”Nye-juryn”, dvs Raoul och Anne Swahn.

Bedömning:
1. Foto: Lennart O.

1. 14-16-02

Vedstapel – Den här bilden – paus med tidning i morgonsol – är välkomponerad, tydlig och berättar mycket. En stämningsbild som också är ett porträtt. Arbetskläderna och vedstapelns beskaffenhet säger mycket om människan. Dörren i mitten och diagonalerna av ljus och skugga skänker spänning åt bilen som vi utnämner som vinnare.

2. Foto: Marianne.

2. 1451-1[1]

Länk i kedja – Länken är ett underbart exempel på hantverk i närbild. Fint smide återgivet med utomordentlig skärpa. Det har inte varit lätt att rangordna bilderna. Denna hamnar på en andraplats.

3. Foto: Eva Jonasson.

3. 1463-1

Korsparet – Denna bild förmedlar tro, hopp och kärlek. Samvaro och närhet efter döden. Mörk mull kontrasterar effektfullt mot ljuset inne i kyrkan. Korsen som är intressant formade lutar sig mot varandra. Det är fint och belönas med tredje pris.