Vattenstämpla Dina bilder

Jag har nämnt några gånger att det kan vara riskfyllt att publicera bilder på en hemsida. Inget är så lätt att olagligt kopiera bilder som de som publiceras så. Jag har därför försökt göra en guide hur man kan göra i Photoshop Elements. Vattenstämpel kan man påföra på olika sätt – jag  har valt en helt manuell metod där man ser vad som händer. Vi ska sätta en stämpel på följande bild.

1a

Förberedelsena är att vi under ”Fönster markerar ”Lager”. Det finns då bara ett lager, se bild.

2

Så ska texten på. Klicka på Textverktyget (Stort T i verktygsraden), välj vågrät text och sätt ”klicken” någonstans i bilden. Vi ska ju först ha copyright-tecknet, som inte finns på tangentbordet. Gör då såhär: Håll nere den vänstra Alt-tangenten. Se till att Num-Lock är aktiverat, dvs att det lyser ovanför den högra sifferuppsättningen. Med Alt-tangenten nere skriver Du siffrorna 0169 på den högra sifferdelen på tangentbordet. När Du släpper upp Alt står copyrighttecknet där och Du fortsätter med år och namn, se bild.

5

Dubbelklickar Du på T-bokstaven på det nya lagret täcks texten av en färgad ruta. Då kan Du ändra storlek, stilsort, och dra texten t ex till nedre högra kanten.

4

Resultatet blir kanske såhär: (Du kan göra texten svagare genom att ändra på den s k opaciteten, direkt ovanför lagren. Se bara till att Du har textlagret aktivt, dvs att det är det som är markerat, annars får Du klicka på det som heter Lager 1 – Du kan förresten lätt ändra Lager 1 till ”Text”, men det är ju inte nödvändigt.)

6

Vill man vara extra för siktig ska man naturligtvis lägga texten så att kopieringen försvåras ännu mer:

7

Gå till sist till den övre menyraden, klicka på lager och välj ”Gör till ett lager”. Spara sedan bilden i jipeg med nytt namn.

8

Sen kan vi få ha våra bilder ifred…..