Ändra storlek på bilder

Ändra storlek på bilder.

Exemplet gäller t ex tävlingar där bildstorleken inte får överstiga 2.000 pixlar på längsta sidan och slutlig bildstorlek på högst 2,0 MB.

Alltså: Öppna Din bild 1 på skärmen. Gå till Bild på övre svarta menyraden – se bild:

Skärmklipp1

Skärmklipp2aKlicka på Bild så rullar en meny ner. Välj ”Bildstorlek”. Du får upp en menybild (Denna är inte exkakt samma som i Elements. Det Du ser här är den övre delen av motsvarande bild i Elements – men Du ska ju göra samma sak !

Du ser att en sida (höjden) – eftersom just denna bild är stående, är större än tillåtna 2000 pixlar (se alltid till att ha sorten pixlar valt).

Du ändrar enkelt denna siffra till den tillåtna 2000 pixlar. Att de andra siffrorna ändras och att bilden ev blir mindre på skärmen är helt OK.

Bild:

Skärmklipp3 Klicka OK och menyn försvinner. (Ingen fara). Nu var det namnet Gå upp till Arkiv (se första bilden och klicka). Du får upp en rullmeny där Du väljer Spara som.

Ytterligare en meny dyker upp:

161614A

På det fält som jag markerat stod den ursprungliga (stora) bildens namn. Här har jag  raderat ut det gamla namnet och skrivit in Evas beteckning – jag har använt mig av mitt eget medlemsnummer 16. Klicka på Spara.

Du hamnar i en sista meny:

Skärmklipp 5

Här ser Du att Dina operationer gett en bild på 1,0 MB, vilket ju är tillåtet. Dra lilla triangeln åt höger så ökar i detta fall storleken till 1,4 MB. Om bilden överstiger 2,0 MB – dra den lilla triangeln åt vänster tills storleken är den tillåtna. Klicka på OK och Din digitala motsvarighet till din kollektionsbild 1 är klar. Stäng bilden och öppna bild nr 2…….

Dessa bilder får helt automatiskt bildändelsen jpeg när Du avslutat operationen, så det ska Du inte skriva in.