Bästa metoden för vinjettering

Ibland vill man ”svärta ner” bildhörnen en smula (lägga på en vinjett). I Photoshop Elements finns verktyget under filter – korrigera kameraförvrängning. Problemet är att man får alla fyra hörnen nedmörkade. Det finns en betydligt bättre metod.

Se till att förgrundsfärgen är svart, (den övre av de två fyrkanterna längts ned, se bild).

 

Bakgrundsfärg

Välj sedan i verktygsraden övertoningsverktyget (se bild).

Övertoning

Inställning).

Klicka på redigera uppe i övre kanten, (1). Välj förgrund mot genomskinlig (2) . Klicka till sist på den lilla fyrkanten nr 2 från vänster till höger om  redigeringerutan, (3).  (Den heter ”radiell övertoning”). Ställ till en början opaciteten på omkring 50.

Nu kan Du dra en linje från bildkanten in i bilden, (4). En lång linje och/eller en hög opacitet ger kraftig svärta. En kort linje svagare. Vitsen är att nu kan Du få vinjetteringen/nedmörkningen precis var Du vill i bilden och olika stark i olika delar. Gör några försök – man kan ju alltid ångra i Photoshop.

Lennart