Hur kommer jag enklast till hemsidan.

Jag har en känsla av att besöken på hemsidan begränsas av att det är en smula besvärligt att skriva ut adressen varje gång. Detta är ju inte nödvändigt !!! Gå till hemsidan (på vanligt sätt genom att skriva ut ”Vetlanda Fotoklubb”, Klicka sedan på de tre vågräta strecken längst upp till höger på skärmbilden. Då fälls en meny ut. Klicka på Verktyg. Ny meny fälls ut. Klicka på ”Skapa programgenvägar”. Nu dyker en kamerasymbol upp som lämplig symbol för vår hemsida. Klicka ! Nu kan Du välja var Du vill ha symbolen för hemsidan placerad. Symbolen blir ju liggande kvar på skärmen, så Du kan genom att klicka på symbolen alltid snabbt nå hemsidan, förslagsvis som det första Du gör när Du startar upp datorn… (Detta gäller den vanliga sökmotorn Google Chrome – har Du annan sökmotor, så fixar vi det.)

happy-computer-man-cartoon