Översätt med Google

Alla är väl en smula osäkra på det englska språket och i synnerhet de engelska fackuttrycken i bildbehandlingen. Ett suveränt hjälpmedel för att få hjälp både med enstaka ord och – hela meningar är Google. Så, vi undrar vad Saturation betyder

Öppna Google. Skriv i sökrutan Google translate. (Translate betyder ju översätt.)
Du får upp följande bild.

Google1

Klicka nu på ”Google translate.

Google2På skärmen får Du fram en dubbelruta. Se till att engelska är markerat i den vänstra och svenska i den högra rutan. Vi skriver in det vi vill ha förklarat i den vänstra rutan:

Google3Det blev ju OK !! Vi testar till sist med en lite längre mening, hämtad ur en instruktionsbok:

Google4

Tja, svårare är det inte att knäcka engelska (eller franska eller spanska) uttryck !