Photoshoptips pensel

Om Du jobbar med Photoshop/Photoshop Elements är ju penseln ett vanligt verktyg. Att vid en markering dra en rak linje med penseln är ofta svårt. Det finns i alla fall ett bra knep. Markera första punkten och håll Shift intryckt. När Du markerar nästa punkt får Du Din räta linje. Detta fortsätter så länge Du har Shift intryckt. Penseln fungerar i detta fall ungefär som polygonlassot.

Pil