Skapa ramar del 1

Öppna bilden du vill ha en ram på.

 

 

 

 

 

 

Välj bild, Ändra storlek, Storlek på arbetsytan.

 

 

 

 

 

 

Välj bredd på ram, välj färg på ram.

 

 

 

 

 

 

Första ramen klar.

 

 

 

 

 

 

Välj bild, Ändra storlek, Storlek på arbetsytan.

 

 

 

 

 

Välj bredd på ram 2, välj färg på ram 2.

 

 

 

 

 

 

Klar!