Ta vara på Dina gamla bilder.

I många byrålådor och i gamla album förvaras en hel del gamla bilder, oftast föreställande personer i släkten. Några anteckningar ? -Nej, varför det, jag vet ju vem bilden föreställer
Det är ju bra, men Dina efterkommande vet kanske inte vilka personerna är. Man kan naturligtvis notera i albumet, men om bilden faller ur albumet…

En enkel lösning är naturligtvis att beställa en s k fotobok, men det kräver mycket arbete och kostar pengar. Man kan göra mycket själv. Med hjälp av en enkel scanner (ca 1.000:-) kan man scanna in de värdefulla bilderna. Sedan gäller det att notera namn eller annan önskad uppgift. Ofta kan man göra en snygg anteckning direkt på bilden med hjälp av någon version av Elements. Ibland är detta dock inte lämpligt utan vi behöver en extra yta att skriva på. Då använder vi funktionen under rubriken BildÄndra storlek – Storlek arbetsyta. Vi tar följande exempel (Min dotter Hanna för många år sedan).

Hanna2

Vem bilden föreställer vet ju jag, men kanske inte alla andra !.

Skärmklipp

Nu går vi (se ovan) till ”Ändra storlek på arbetsyta”.

Fram kommer en meny för inställningar. Om vi vill lägga till en vit yta under bilden, väljer vi tilläggsfärg Vit. Vi vill öka höjden på bilden och ändrar måttet för höjd med t ex 2 cm. Det lite tricksiga är att om vi vill ha tillägget nedåt så klickar vi på pilen uppåt.

Med dom inställningarna får vi fram följande bild.

Skärmklipp2

Klicka OK, och vi får den önskade ytan att skriva på.

Skärmklipp3

Under ”Fönster” på den övre menyraden tar Du fram ”Lager”. Använd Textverktyget i västra verktygsraden och skriv in Din anteckning. Det kan se ut såhär.

Skärmklipp4

Om texten inte passar in eller om Du vill ha annat typsnitt (stil) eller på annat sätt vill ändra texten dubbelklickar Du på ”T” et i textlagret. Texten täcks av en färgad yta, och Du kan ändra storlek mm tills det passar.

Naturligtvis kan Du (som jag gjort i många fall) skriva direkt på bilden. Glöm då inte att så fort Du satt en text, så har Du flera lager som måste läggas samman. Använd alltid kommandot ”Spara som” och spara bilden med nytt namn.

Det är en mycket enkel teknik att foga samman flera bilder till en ”albumsida”. Jag visar ett exempel nedan. Glöm inte säkerhetskopiering till USB eller CD eller extern hårddisk !!!

Kolsvedja

Att på detta sätt pyssla med gamla släktbilder är ett trevligt  (och värdefullt) avbrott i den vanliga bildhanteringen.