Om Klubben plus Karta och Adress

Vetlanda Fotoklubb bildades år 1948. Klubben är ansluten till RSF, ”Riksförbundet Svensk Fotografi” och ingår i  underavdelningen Östsvenska Fotodistriktet. Klubben har i dagsläget cirka 40 medlemmar.
Klubbens syfte är att främja fotografin i alla dess former. Det har under större delen av klubbens existens inneburit s k analog fotografering med film och framställning  av bilder med förstoringsapparat och div vätskor. Efter en period med diabilder och polaroidbilder har senare års tekniska utveckling inom den s k digitala fotografin i kombination med allt mer avancerade dataprogram för bildhantering  inneburit en revolution inom fotografin. Den digitala tekniken har tagit över med stor kraft och i dag använder samtliga medlemmar kameror som arbetar enligt den digitala tekniken. Med hjälp av skrivare av olika typer framställs sedan de färdiga bilderna.

Klubben har vanligtvis klubbträff den första torsdagen i månaden med undantag av juni, juli och augusti månad. I juni månad samlas medlemmarna i stället till gökotta på någon intressant plats. På klubbträffarna diskuteras, förutom teknik, bild och bildseende med analys av bilder av olika typ. Vi inbjuder ofta gäster för föredrag och diskussion. Tävlingsverksamheten inom klubben  är ganska omfattande. Tävlingsbilderna bedöms av andra klubbar, vilket  innebär att den aktuella fotografen kan få en lärorik bildkritik. Vetlanda Fotoklubb producerar dessutom en fotoalmanacka varje år.

Om Du är intresserad av klubbens verksamhet och vill bli medlem kontakta någon av oss som Du känner eller kontakta någon i styrelsen,se förteckning över styrelsemedlemmar.

karta-290x290

Adress: Kyrkogatan 41 – gaveln om hörnet mot Kullgatan.

Medlemsavgift för 2018
Enskild medlem 150 kr
Familj 200 kr
Studerande: 50 kr

Medlemsavgiften betalas in till
Vetlanda Fotoklubbs
Bg-konto 955-6028