”RIFO” och ”Östsvenskan”

Kort sammanfattning: Vad är ”Östsvenskan” och vad är ”RIFO” ?

Riksförbundet Svensk Fotografi (RSF) är en centralorganisation med flertalet av Sveriges Fotoklubbar som medlemmar. (Det finns alltså klubbar som valt att stå utanför.) Förbundets uppgift är i huvudsak att stödja de ingående klubbarna. Information om förbundets verksamhet lämnas i ”Exponerat”.

Riksorganisationen är uppdelad i

1. En distriktsorganisation med åtta distrikt för att inte göra avståndet för långt mellan den centrala organisationen och de lokala klubbarna.

2. Cirka 140 lokala Fotoklubbar, t ex Vetlanda Fotoklubb. Vetlanda Fotoklubb ingår i Östsvenska Fotodistriktet. Till detta distrikt hör 16 lokala klubbar. Information om verksamheten lämnas i ”ÖFD-Nytt”, som tyvärr utkommer alldeles för sällan

Såväl riksorganisationen RSF, Östsvenska Fotodistriktet och t ex Vetlanda Fotoklubb drivs i föreningsform, dvs med styrelse, årsmöte mm.

Vi i de lokala klubbarna har som vi alla vet en tävlingsverksamhet, där vi själva väljer vilka tävlingar vi anordnar, tema mm mm.

Riksorganisationen och Distrikten anordnar vardera endast en tävling per år, för Riksförbundet Riksfotoutställningen, vanligtvis kallad RIFO.

Distriktet Östsvenska Fotodistriktet anordnar på samma sätt en enda tävling, Östsvenskan.

Gemensamt för riksförbundet och för distriktet är att tävlingsresultatet redovisas på resp årsmöte.

(Östsvenska distriktet har tidigare haft s k brutet räkenskapsår men har nu övergått till kalenderår).

För verksamheten under år 2014 har följande datum fastställts för årsmöten:

Vetlanda Fotoklubb                   23 Januari 2015, Vetlanda (Östanå Värdshus)

Östsvenska Fotodistriktet          22 Mars 2015, Huskvarna (Smedbyn)

Riksförbundet                            15 – 17 Maj 2015, St Gertrud, Malmö.

Tävlingarna, ”Östsvenskan” och ”RIFO” kommer, efter det att distriktet har övergått till kalenderår som räkenskapsår, att på ett (för oss) obehagligt sätt att nästan kollidera. Se nedan.

Tävlingarna i korthet: (Avser år 2015)

Östsvenskan

Tre klasser:

A Kollektion tre påsiktsbilder svartvit eller färg (får blandas). Maximal storlek 30 x 42 cm. Till påsiktsbilderna skall även fogas varje bild i digital  form (för att förenkla arbetet för juryn). Inget sagt om storleken på dessa kopior. Varje deltagare får lämna en kollektion.

B Kollektion tre projektionsbilder svartvitt eller färg (får blandas). Storlek: Längsta sida max 2000 pixlar. Bildstorlek max 2 megabyte. Format jpeg. Varje deltagare får lämna en kollektion.

C Projektionsbild med tema ”Kontraster”. Storlek lika med klass B. Varje deltagare får lämna två bilder.

”RIFO”

Fem klasser:

A Kollektion 3 – 5 påsiktbilder. I princip samma regler som under A ovan, alltså även digital ”kopia”. Varje deltagare får lämna in en kollektion

B Kollektion 3 – 5 projektionsbilder. Storlek: Längsta sida 2000 pixlar. Jpeg. Bildstorlek max 1,5 megabyte. Varje deltagare får lämna in en kollektion.

C Enstaka påsiktsbild svartvitt eller färg. Storlek 30×42 cm. Digital ”kopia” skall medfölja. Varje deltagare får deltaga med 4 bilder. Obs – inget tema.

D Enstaka projektionsbild. (Inget tema). Storlek som under B ovan. Varje deltagare får lämna in 4 bilder.

U Enstaka projektionsbild ”Ungdom”. Lika som under D ovan. Som ”ungdom” räknas medlemmar som högst fyller 25 år under tävlingsåret.

Problemet med dessa tävlingar är de i tiden närliggande inlämningstiderna

Insända bilder till ”Östsvenskan” skall vara poststämplade senast 15 januari.

Insända bilder till ”RIFO” skall vara poststämplade senast 31 januari.

Vetlanda 2015-01-11

Lennart
Sekreterare