Sammanfattning enkät 2014.

Sammanställning enkät.

Punkt 1 Mötesfrekvens;

KOMMENTARER

”+ Juni, Augusti”

”Vi skulle kunna ha ett par extra träffar per år där vi enbart diskuterar fotografering, bildhantering etc. Lite som utbildning och hjälp medlemmar emellan”

”Borde kunna variera ibland, då kan det bli lite oftare, men i princip OK”.

”Fler fotopromenader?”.

”Fundera på hur upplägget på mötena kan se ut.”

ANALYS AV DELSVAREN MÖTESFREKVENS

Den helt övervägande delen, i stort sett samtliga anser nuvarande frekvens OK. Kommentarerna ovan kan – i vart fall när det gäller extraträffar beaktas, men är beroende av tillgång till klubblokal och inte minst medlemmar som förbereder sådana extraträffar.

Punkt 2 Månadsträffar:

KOMMENTARER

”Föredrag”

”Bildvisningar”

”Tycker dock att vi skulle fota mera tillsammans under den ljusa tiden av halvåret -Fotosafari.”

”Saknar ett par lokala tävlingar (påsikt), där deltagare har med bilder för diskussion och omröstning. Ev för icke medlemmar och ungdomar. Kanske bjuda in någon skolklass att deltaga.”

”Att lämna in tävlingsbilder år roligt när man är nöjd med sin bild själv. Annars känns det som ett måste (för sig själv). Vi skulle kunna minska ner tävlingarna men samtidigt kanske ordna en tävling per år där bilderna bedöms av oss själva på månadsmötet. Vi tittar och pratar för lite om de inlämnade bilderna. Detta kunde kanske tas upp för en viktig diskussion på mötet.”

”Vi bör studera mera av andra fotografers bilder. Det är bra om vi fortsätter bygga upp ett bibliotek.”

”Bör inte vara mer än en inlämning per träff.”

”Nuvarande omfattning är bra, men det räcker med ett tema/bild per gång.”

”1/2 timmes föredrag/bildvisning av klubbens egna medlemmar.”

”Övergången till digitalt tävlande borde delvis övergått för flera år sedan. Finns det någon intention att attrahera yngre generationer  för verksamheten måste den anpassas. Dinosaurierna anpassade sig inte, och vi vet hur det gick för dom. Fokus bör ligga på digitalt foto & svartvitt.”

ANALYS AV DELSVAREN MÅNADSTRÄFFAR

När det gäller omfattningen av tävlandet väger det över något mellan de som tycker tävlandet är alltför omfattande och de som anser nuvarande omfattning är bra.

Personer ur båda ovannämnda grupper efterlyser utbildning, i första hand av egna medlemmar men också ren bildbedömning. (Obs att dessa ”efterlysningar kommer även från medlemmar som tycker att omfattningen av tävlandet är bra).

Lika jämnt är det mellan medlemmar som kan tänka sig/eller kan inte tänka sig en förlängning av mötestiden för att t ex hinna med någon form av utbildning.

När det gäller Fingals Minne kan en (knapp) majoritet tänka sig att tävlingen sker i digital form. Ett klart behov av utbildning föreligger i så fall. (Vissa som har sagt Nej till digital tävling har inte svarat på önskemål om utbildning, vilket underförstått bör innebära ett utbildningsbehov.) En medlem konstaterar att det är ett ”krux” med kalibrering av skärmar, då färgskillnaderna kan vara stora”.

Punkt 3 Utflykter:

KOMMENTARER

”Stryk även Gökottan” (Rutan ikryssad av två medlemmar).

”Fler kortare resor eller träffar.”

”Trevligt med Fotovandring att sedan använda bilder i en tävling. Tyvärr brukar Gökottan vara då mycket annat är på gång. Mycket finns att utforska inom 3- 4 mils radie. Utflykt kan också göras em/kväll i stället för i ottan.”

”Har funnits en tid då sådana resor gjordes, (kanske 15 – 20 år sedan), vilket var oerhört givande. De som vill åker och dom som inte vill stannar hemma.”

”Utflykter kan även vara en fotopromenad.”

ANALYS AV UTFLYKTER

Förutom de två medlemmar som vill avskaffa Gökottan är det nästan exakt lika många medlemmar som är nöjda med nuvarande resor (=Gökottan) som de som vill ha fler utflykter

Punkt 4 Information

KOMMMENTARER

”Hemsidan är fortfarande lite jobbig, men har blivit mycket bättre. Jag saknar lite mer mötesdisciplin. Tycker ordförande ska läsa upp inkomna skrivelser, även digitala för kännedom eller beslut.”

”Hemsidan fungerar jättebra för mig.”

”Något jag aldrig går inpå” (Avser Hemsidan). Dock kryss för ”Nöjd”.

”Hade varit trevligt med lite mer aktivitet på Hemsidan”.

”Hemsidan borde vara huvudkanalen för klubbinfo.”

”Periodvis kan det komma väl ofta via e-post. Kanske går det att samla infot?”

ANALYS AV INFORMATION

Förutom några få som önskar mer information är en övervägande majoritet nöjd med såväl informationen i stort som Hemsidan,  även om det i den raden ofta saknas kryss. Undantaget som bekräftar regeln avseende Hemsidan, se kommentarerna.

Punkt 5 Finansiering, försäljning kalendrar mm

KOMMENTARER

”Behåll gärna men alla har inte förutsättningar at sälja. (Redovisar saknat umgänge och en nedbrytande sjukdom.)”

”Synd att lägga ned kalendern. Medlemsavgiften kan höjas en aning”.

”Fem ex räcker långt. Resten säljs som vanligt .”

”Förutsatt att medlemmen bor i Vetlanda”. (Avser 10 ex kalender)

”Vet inte, kanske göra en lista på tillfällen att fylla i för att stå utanför Maxi.”

(Antalet 10 struket och ändrat till 4-5 – avser antalet kalendrar)

”Att i en mindre socken utanför Vetlanda centralort kunna sälja 10 ex är omöjligt. Jag har lyckats sälja 2 ex nästan varje år.”

”Tycker att som medlem att man kan hjälpas åt utan tvångsmedel.”

”Kalendrar kan köpas av medlem och ges bort i julklapp. Kan kalendern vara ett joint-projekt med muséet/kommunen ? Blir alla kalendrar sålda ?”

”Höj årsavgiften ändå.”

”Kalendern bör finnas kvar. Ingen skall behöva bli utsatt för tvång. Medlemsavgiften kan dock höjas ändå. Tror alla mäktar med 300:-/år på sitt intresse. Jag har en kompis som lade ner 70.000:- i år på sitt intresse, han köpte ett jaktgevär. Anser också att mera krut borde brännas på att ta reda på vilka bidrag och stöd som kan sökas.”
(Sekr. anm: Kan vi öppna kalendern för reklam ?)

”Behålla kalendrarna och engagera alla i försäljningen.”

ANALYS AV FINANSIERING MM

Glädjande nog har inte en enda av medlemmarna röstat för en nedläggning av kalendern. Nästan samtliga som svarat har förklarat sig beredda att sälja 10 ex kalendrar. Undantag se kommentarer ovan. Från flera  håll har tanken på en höjning av årsvgiften nämnts.
(Sekr. anm: Vem det är som är ”som vanligt” vet jag inte – som den vise sa: Det finns inga gratisluncher – förlåt/sekr.) Varifrån praxisen kommer att man bara säljer på hemorten kommit vet jag inte heller. Alla, oavsett bostadsort, har väl något ärende till centralorten före jul. Vi vore mycket tacksamma om vederbörande då tog med några kalendrar och offrade 1/2-1 tim utanför lämplig affär. De som bor i centralorten säljer ju med all säkerhet 95 % av kalendrarna till helt främmande människor.)

Punkt 6 Marknadsföring mm

KOMMENTARER

”Bor ej i Vetlanda”. (Avser marknadsgrupp)

”Hinner ej för närvarande.” (Avser marknadsgrupp)

”Ja, i mån av tid”. (Avser marknadsgrupp)

”Det är nog svårt att locka folk till klubben när största fokuset är tävlingar. För ratt få in nya medlemmar krävs nog att fokus ändras till Fotografering, som det borde vara, inte tävlingar.”

ANALYS AV MARKNADSFÖRING MM

Utan att nämna alltför många siffror kan man notera att många medlemmar ser positivt på att inrätta en marknadsgrupp. Intresset för att ingå i denna är dock inte mer än ungefär hälften så stort. I övrigt är antalet som förordar satsning på ungdomar tämligen stort. Ett fåtal (några enstaka) anser det vara bra som det är. Sammanställningen tyder i alla fall på att man tycker något ska hända.

7.  Inlämning av tävlingsbilder

KOMMENTARER

”Mera digitalt.”

”Saknar skrivare mm.”

”Darrhänt.”

”Fotar en del, men det är efter fotograferandet som det finns för lite tid. Är däremot inte nöjd med att digitala tävlingar hittills inte funnits. Skulle öka intresset för oss som varken orkar/hinner/ids klippa och klistra i passepartouter. Digitala klasser tävlar på hemsidan. Allmänheten får rösta (?) Sv/v klass – man får välja egen bakgrund vit/grå/svart –  och färg.

ANALYS AV INLÄMNING

Drygt ett tiotal enkäter har inlämnats, där svar lämnats för skälen till att bilder inlämnas sällan eller aldrig. (Jag utelämnar Bertils förståeliga synpunkter på att han i huvudsak tävlat ”färdigt”). Huvuddelen av svaren avser att man inte tycker de egna bilderna kan mäta sig med andras. Annan anledning är brist på tid. Några enstaka svar avser brist på duglig ”hårdvara”, d v s kamera och dator.
(Sekr. anm: Man bör inte glömma att samtliga medlemmar med något enstaka undantag är självlärda. Vi får alla gå igenom några hundår med låga placeringar i tävlingarna. Rådet är: Lämna in de bilder Du tycker om – inte de som Du tror ”går bra” i tävling” Ang digitala tävlingar har ju Gökottan några år haft digital form, med, såvitt jag vet, gott resultat – se dock utbildningsbehov för anpassning av filstorlekar)

8 Allmänna synpunkter (Redovisas ordagrant från resp enkät).

1.”VFK är det enda jag bevistar förutom hemmet. Skulle kunnat skriva ”Fler utflykter” men då jag inte orkar gå längre än 30 min åt gången, även om jag ville kan jag inte. Vet att för 10 år sedan hörde jag om fotoklubben och att Ni gjort en resa till Öland (el Gotland) för att fota och jag blev så avundsjuk. Nu när jag skulle kunna följa med går det inte, men sånt är livet. Som synes ovan är inte hjärnan med heller, det blir lite rörigt med hjärntröttheten

Det jag vill säga är att jag är en väldigt passiv medlem, av nödtvång, och det kan verka som om jag bara vill skyffla över på andra, men min energi räcker inte så långt – jag måste prioritera det som krävs varje dag och är glad så länge jag inte är sängbunden.
(Sekr. anm: Problemet med bristande ork borde kunna lösas i vart fall när det gäller Gökottan – styrelsen får fundera.)

2. ”Ang medlemsavgiften borde det gå att fördubbla densamma eller minst en 50-lapp mer.”

3. ”Liten summering: Jag tycker att fokuset borde prioriteras om i Fotoklubben. Det är inte tävlingar som är viktigast utan att alla har samma intresse =Fotografering. Vi blir inte bättre fotografer av att lämna in bilder till tävlingar – det kan snarare stjälpa förtroendet. Enligt min åsikt borde fokus mer inriktas på att hjälpa varandra förstå innebörden av fotografering – varför blir bilden som den blir, hur gör jag för att bli bättre, tips & trix, utbildning – det går att lära sig mycket via nätet men ibland är det bättre om någon står bredvid och förklarar. Jag trodde att om jag gick med i en fotoklubb kunde jag få hjälp att bli bättre, men så var tyvärr inte fallet. Jag har nu gett mej den på att lämna in tävlingsbilder till nästan alla tävlingar i år – men med ångest o en stor klump i halsen varje gång. Jag vill ha en fotoklubb som jag kan vara stolt över och få med andra amatörer, med vetskap om att vi är duktiga att hjälpa andra bli bättre ! I nuläget är det tyvärr lite ”sköt Dig själv och skit i andra”. Hårda ord men jag tror vi kommer längre om vi har fler ”utbildningskvällar” än tävlingar. Vi ha ju många medlemmar som är otroligt duktiga – varför inte ta tillvara på kunskapen som finns i klubben.”

4. ”Vi måste väl ta hand om nya medlemmar. Information A och O.
Synas mer i samhället t ex vid evenemang typ Liondagarna m fl.
Färre tävlingar ingen nackdel.
Gärna utbildning o träning i att bedöma bilderna på klubbmötena. ”
(Sekr anm. Om vi bedömt bilder åt annan grupp skulle vi om möjligt på en månadsträff kunna diskutera bilderna, redovisa klubbens  bedömningsresultat och motiveringar , dvs  hur bedömningsgruppen resonerat).

5. ”Förslag tillmånadsmöten: Bjud in föredragshållare som visar egna bilder, berättar om resor etc.”

6. ”Försäljning av kalendern bör ske tidigare, gärna på någon av stadens marknader, typ Lejondagarna, höstmarknader eller andra stora aktiviteter.”

7. ”Tråkigt att klubben är så kraftigt dominerad av s k digitalt foto.”

8. ”Vi måste värna om våra kontakter med allmänheten. Om vi visar upp oss och våra bilder oftare blir vi mera kända och får kanske fler (och yngre) medlemmar. Varför inte ”Bildens Dag eller ”Öppet Hus” med inbjudan av allmänheten.

Det är bra att många är ute och säljer kalendrar, i synnerhet med den tidsnöd som nu föreligger. Vi borde utnyttja möjligheten att till kalendrarna foga någon sorts informationsblad.

Kalendern bör vara klar senast till någon höstmarknad, t ex
Lejondagarna.

Klubbens huvuduppgift är att lära fotografering, bildbehandling etc. Tävlingarna är viktiga för att man ska göra sitt bästa och anstränga sig för ett bra resultat. Tävlingarna får inte bli ett självändamål.”

9. ”Om någon form av utbildning, kurs el dyl startar bör kanske mötestillfällena ökas så att vi inte håller på halva natten för att hinna med allt.”

10. ”Jag tänker bara som så att om man inte ens kan få folk att lämna in bilder till galleriet, hur ska man då få dom att engagera sig mer.
Jag tycker det är en trevlig fotoklubb med trevliga medlemmar.”

11. ” Bra med en enkät, då får man reda på vad folk verkligen tycker och tänker.

Så här tycker jag det är i vår kära Fotoklubb: Om man ber om att få förslag till en resa, utflykt eller något annat blir det knäpptyst. Så småningom kanske 2-3 förslag kommer – detta från 40 medlemmar !

Vi är alla för dåliga på att ge uttryck för vad vi vill. Det är lätt att ge kritik men – bli i stället en aktiv fotoklubbsmedlem som kommer med förslag till styrelsen.

Om Du vill förändra världen – börja med Dig själv !

Thats it !”

12. ”Vad det gäller värvning av medlemmar så har jag bekanta som inte kan vara med på kvällarna, men som gärna vill delta i tävlingar. Därför vore det bra om bidragen kunde lämnas in digitalt och sedan även redovisa digitalt på hemsidan. Jag har också bekanta som inte har skrivare och vana vid digital behandling och kameror, därför är digital inlämning bra i det fallet.”
(Sekr anm: Förutom att de digitala filerna då måste skrivas ut av annan vid påsiktstävlingar  är det väl OK. Vi har ingen närvaroplikt på månadsmötena. Som medlem i klubben  kan man alltså delta enbart i tävlingarna. Det ger dock sannolikt låg klubbkänsla och innebär att man antagligen inte heller deltar i andra gemensamma aktiviteter (?) och dessutom ”missar” föredrag och utbildningar. Att publicera alla deltagande tävlingsbilder på hemsidan vore självklart önskvärt. Det är enkelt vid digitala inlämningar, men ett (alltför) omfattande arbete vid tävlingar med påsiktsbilder. Vi har därför valt att enbart publicera vinnarbilderna, ”topp-tre”.