Verksamhetsberättelse

Verksamhetsåret 2013 har varit ett aktivt år för klubbens medlemmar.

Klubbträffar har hållits i Februari, Mars, April, Maj, September, Oktober, November och December.

De traditionella interna klubbtävlingarna genomfördes enligt fastställt schema. Inlämnade bidrag bedömdes av Bollnäs FK, Karlshamns FK, Mariestads FK, Ingatorps FK, Nynäshamns FK, Söderhamns Kameraklubb och Bankeryds FK. Vetlanda Fotoklubb har bedömt tävlingar från Alingsås FK och Värnamo FK.

Mitt i tävlingssäsongen, med inlämning senast den 15 april, låg den s k ”Smålandssalong för Foto”. Till denna tävling inbjuds såväl amatörer som mera erfarna fotografer med någon anknytning till Småland. Tävlingen arrangeras av Landstingets Kulturenhet tillsammans med Smålands Kulturliv. År 2013 blev tävlingen en del av ”Mullsjö International Photo Festival”. Efter insändande av bilder fick 4 av klubbmedlemmarna accept för sammanlagt 6 bilder. Utställningen flyttades omkring i länet och avslutning skedde med vernissage den 7 november på Ryhovs Länssjukhus, till viken alla berörda fotografer var inbjudna. Utställningen avslutades den 1 dec.

Den 9 Juni deltog ett antal (tyvärr inte så många) i den traditionella Gökottan, som denna gång hade som huvudmål Röttle by i närheten av Gränna. Efter utforskning av byn spred deltagarna ut sig till Gränna, Brahehus och t o m Visingsö. Det var med andra ord en omväxlande resa med många sevärdheter och många tillfällen att fotografera.

Den 27 oktober var 17 av de ”östsvenska” klubbarna ingående i ”Östsvenska Fotodistriktet” – en underavdelning till riksförbundet-  samlade till årsmöte. Den traditionella kollektionstävlingen hade nu delats i en påsikts- och en projektions-klass, Dessutom tillkom enbildstävlingen (projektion) med tema ”Ljusstrimma”. I klassen påsiktsbild erhöll klubben en 7 och en 8 plats, i klassen projektion en  3 plats (Brons), en 7 och en 8 plats. I temaklassen ”Ljusstrimma” placerade sig en klubbmedlem på 5 plats. Resultatet tillsammans med oplacerad bidrag, räckte till seger i klassen kollektion, projektionsbilder och en sammanlagd tredjeplats.

Programverksamheten på månadsmötena var till en början sparsam, men senare under året har vi haft förmånen att lyssna till dels sportfotografen Dennis Klerkefors, dels Istvan Cmortatis och hans intelligenta funderingar över begreppet ”Bild”. Som tur var kunde vi samma kväll räkna in honom som medlem. Utöver detta har undertecknat bidragit med två föredrag, ett om fotografins utveckling, och ett om ett antal fotografer och deras bilder.

Fotokalendern har för 35:e året dykt upp för försäljning i en del butiker och på Vetlandas gator och varuhus. Resultatet kommer senare att redovisas liksom eventuella synpunkter på den framtida utgivningen.

Som årets höjdpunkt måste nog ändå den egna utställningen på Vetlanda Muséum räknas. Klubben var inbjuden av muséet genom dess chef Thomas Johansson. Som chef för muséet och ytterst ansvarig för utställningen angav han temat för utställningen – ”Vintertid”. Att vi skulle disponera muséets svarta ramar var också klart, men vi fick helt fria händer att komplettera med större och mindre bilder och ett antal vita ramar samt en hel del inredningsdetaljer. Den stora hallen skulle enbart inrymma vinterbilder, medan det i de mindre rummen skulle hängas bilder av annan karaktär.

Alla klubbmedlemmar kunde delta med vinterbilder eller ”övriga bilder” eller, naturligtvis, båda. Alla kunde dock inte medverka med arbetet med iordning-ställande av själva utställningen med inramningar etc. Av det skälet utsågs tidigt två arbetsgrupper om vardera tre medlemmar att arbeta med var sin utställningsdel. Den slutliga sammansättningen av bilder och själva hängningen förbehölls muséets personal, som gjorde ett utmärkt arbete även om en eller annan ”favorit” föll bort. Vi tackar Muséet och dess personal, inte minst Thomas Johansson med vilken vi hade ett utmärkt samarbete. Antalet besökare uppgick till cirka 1.700 !

Blickar vi till sist framåt får vi p g a avsägelser en till stora delar ny styrelse med förhoppningsvis nya visioner. Östsvenskan utgår under 2014, men inlämning till Rifo pågår fram till månadsskiftet januari/februari. Klubbens medlemmar har ju visat att vi faktiskt kan hävda oss i sammanhang ovanför klubbnivån. Vi önskar all framgång för Vetlanda Fotoklubb för år 2014.

Resultatlistor för interna tävlingar och Östsvenskans deltävlingar bifogas verksamhetsberättelsen.

Vetlanda 2014-01-24

Lennart Olsson
Sekreterare