Månadsmöte 14/6 (Gökottan)

 Månadsmötet i juni 2014 utgjordes ju i sin helhet av den s k Gökottan. Denna har tidigare beskrivits på andra platser på denna hemsida. Vi nöjer oss med att konstatera att vi följde det uppgjorda schemat och att det blev en synnerligen uppskattad dag.
Eftersom det i  deltagarkretsen fanns inte mindre än fem styrelseledamöter, kände vi oss klart beslutsmässiga och avslutade dagen med att besluta bjuda oss och våra gäster på dagens lunch på ”Näshults Butik Café och Catering”, ett som det skulle visa sig ytterst bra beslut.

9 (533x800)
Sara och Mats i Näshult hälsar