Månadsmöte 3/4

April 2014

 

*****

Denna något svala aprilkväll hade (som vanligt) ett tjugotal fotoentusiaster infunnit sig  för att förkovra sig och ha en stund trevlig samvaro.

Ordförande Sven hälsade välkommen, särskilt till kvällens föredragshållare, Tomas Järnetun, Kalmar, medlem av Naturfotograferna/N.

Sven erinrade om fotoutflykten den 8/5 med samling vid parkeringen vid Illharjens naturreservat. Under utflykten kunde medlemmarna försöka avbilda något Vackert, något  Fult  eller något Konstigt. Godkända bilder kan komma att publiceras på Hemsidan.

Helena sänder ut påminnelse om ej inbetald årsavgift. Om den förblir obetalad kommer medlemmen att få lämna klubben.

Gökottan beslutades gå av stapeln lördagen den 14 Juni med samling på Vetlanda Torg  kl 08.00 (!).
Reserutt ned lämpliga ”stopp” blir då Vetlanda – Nye – Näshult – Hjalmars Äng – Kullebo Kvarn – Näshult – Vetlanda. ”Stoppen kan vara Keramikverkstaden/butiken i Nye, Näshults gamla Stavkyrka, (se nedan),  forna tiders Midsommarfestplats ”Hjalmars Äng”, Kullebo Kvarn och inte minst butiken/serveringen i Näshult – grönavågare som kan allt !

Om Näshults kyrka kan i församlingens beskrivning läsas:

Några av kyrkans inventarier härstammar från medeltiden. Så är fallet med kyrkans förnämsta prydnad, altarskåpet. Större delen av året är flygeldörrarna öppna och visar förgyllda figurer. Till fastlagssöndagens högmässa slås dörrarna samman och visar målningar över passionshistorien.
Det är osäkert hur altarskåpet hamnat i Näshult. Det kan vara ett krigsbyte från Polen eller ett beställningsarbete från Stockholm. Klart är att det är ca 500 år gammalt.

Näshult

Förslaget till resa till ”Fotografiska” mottogs positivt. Denna gånga var det mest en information från styrelsen angående tider, kostnader etc. Reseansvariga Marianne och styrelsen  återkommer.

Utställningen i Söderhamn, ”Galleri Mazarin” diskuterades kort. För utställningen fanns inga medel avsatta och till utställningslokalen skulle levereras ramade bilder. Efter allt arbete med Vinterutställningen lät förslaget inte så lockande, men definitivt besked om deltagande skulle snarast lämnas till Henrik Tandefelt.

På styrelsesammanträdet diskuterades metoder för att få ett närmare samarbete med ”Det unga Vetlanda” . Jennifer fick nu i uppdrag att ”Brainstorma” , ev tillsammans med pålitliga kamrater, hur t ex en Fototävling för unga Vetlandabor skulle kunna se ut. Vi ser med spänning fram mot Jennifers och hennes kompisars funderingar om någon aktivitet 2014 eller 2015. Självfallet stöder vi henne. (Snygg i håret förresten…).

Så dags för kvällens ”Huvudnummer” nämligen Tomas Järnetun och hans bildvisning. I Föreningen Narurfotografernas beskrivning vid hans inval i föreningen år 2011 beskrevs han och hans bilder:

Tomas-J

Tomas Järnetun har givits epitetet”underfundig naturfotograf” och har en förkärlek till att skapa bilder som antingen förmedlar känslor eller med humorn som vapen får betraktaren att höja på ögonbrynen.”

Detta visade stämma förvånansvärt väl. Bildvisningen var en mix av fantastisk bilder och  bilder som avsiktligt hållits mera enkla – ”Den bilden hade jag kunnat ta själv” – Det är den kombinationen som håller liv i ett fängslande föredrag.

Vi tackar för en givande lektion och önskar Tomas åter.

Kaffet intogs som en lämplig paus i Tomas fördrag.

Tack Björn – det var vad vi behövde för att samla oss !

Så inlämning till ”Månadens Bild” etapp 2.

Eva, biträdd av Marianne lämnade resultatredovisning av Tematävlingen, Etapp 1 – ” På Väg”. Vi grattar i tur och ordning Ulrika, Daniel och Mikael för pallplatserna. Så småningom hoppas vi kunna se de tre bilderna på Hemsidan under ”Vinnarbilder”. Fullständig resultatlista, liksom omdömen för de tio bästa bilderna finns redan under ”Tävlingar”. En lustig detalj var att ett Hedersomnämnande utgick för en bild som verkligen var Photoshoppad. Eftersom den inte fick någon poäng kommer den inte att visas på Vinnarbilder. Jag är därför fräck och visar upp mitt konstverk (?) här.

Fågel_redigerad-1

I sista skälvande sekunden när halva styrkan börjat lämna lokalen kom frågan upp om den av Joakim startade Facebook-gruppen ”Vetlanda Fotoklubb”. Alla med FB-konto kan se att den lever men att inga inlägg kommer. Vi får återkomma till dess framtid.

Så påminde Lennart till sist att det är medlemssidan som med landsbygdsbutikerna. Om man deltar och handlar, d v s skriver överlever den. Bryr man sig inte och överlämnar ansvaret till andra, då är den snart ett minne blott. Lennart gav en digital blomma till dem som lämnar bidrag och gör inlägg.

Vid protokollet just densamme

Lennart
Sekreterare