Månadsmöte 4/9

Månadsmöte 2014-09-04 i klubblokalen.

Trots fotboll i TV och ett fantastiskt sensommarväder hade nära ett tjugotal entusiaster samlats för att syssla med de väsentligare ämnena, Foto och Bilder.

Vid genomgång av protokollet från styrelsemötet noterades följande:

Tävlingsreglerna bör kompletteras så att det framgår att montage  och andra former av sammansatta bilder är tillåtna i tävlingssammanhang, under förutsättning att samtliga bilder tagits av resp fotograf och inte t ex, hämtats från ”nätet”.

För den planerade resan till ”Fotografiska” skulle Lennart snarast sända ut förfrågan med förhandsanmälan för deltagande. Pris per person kr 300:-. Var och en betalar sin förtäring. Klubben betalar inträdet och möjligen ”en kopp kaffe med tillbehör” på hemvägen. Resan sker i privata bilar. Övriga alternativ blir alltför dyra.

Närmare uppgifter om samordning klubbtävling – Östsvenskan skulle snarast publiceras på hemsidan under ”Nästa Möte”.

Sven önskade få visa sina bilder direkt efter denna genomgång, för att sedan snarast gå hem och vårda sin tandvärk !

untitled
Vi tackar för ett lagom antal bilder av god kvalité. Tyvärr finns knappast utrymme på månadsmötena för så många ytterligare ”bildvisare”, vilket annars vore ett utmärkt inslag. Vi behöver se ”vanliga” bilder.

(En fundering – om en medlem visar upp ett antal bilder, mer eller mindre tagna ”direkt ur kameran” – vore det ju tänkbart att ha en diskussion om vilken bildbehandling som kunde vara aktuell. Obs – detta var protokollförarens egna fundering !).

Så ett välsmakande kaffe med rikliga tillbehör. Med undertecknads lunginflammation hade Eva F och jag bytt månad. Tack ! (För både kaffet och bytet !)

Teaparty_tnb

Så gratulerar vi Helena G, som sänt in tävlingsbidrag till SR:s tävling Sverigebilder. Hon inte bara vann. Göran Hägglund utsåg bilden till symbolbild för KD, och den användes i samband med partiledardebatt. Wow !!! Vetlanda Fotoklubb är inga noviser !

haegglund_156508010

Mikael meddelade att den ”slutna” Facebook-gruppen, dvs en grupp endast för medlemmarna, nu var klar. Den ”öppna”, som var avsedd för bl a marknadsföring av ungdomstävlingen, var ”på gång”. Vi tackar för arbetet.

Efter detta återstod redovisning av Gökottetävlingen. Resultatet finns publicerat på Hemsidan både under Tävlingar och Vinnarbilder. I alla fall hamnade undertecknad, Marianne och Eva J på prispallen.

Oberörd segrare:

glad_81426881

Vid Protokollet: Lennart.