Månadsmöte 6/11

Protokoll fört vid månadsmötet 2014-­‐11-­‐06

Kvällen inleddes med att ordförande Sven hälsade alla välkomna och tog upp nedanstående  punkter:

 • Resan till Fotografiska i höst blev inställt då det bara var några få anmälda. Styrelsen planerar att tillsätta en arbetsgrupp som får titta på möjligheterna till att göra en resa till våren istället.
 • Ungdomstävlingen är nu avslutad och cirka 10 bidrag har inkommit. Till nästa tävling måste vi vara ute mer i tid och verkligen lyfta fram att ALLA kan vara med.
 • En enkät har, brevledes, skickats ut till alla medlemmar. Styrelsen önskar att så många som möjligt tar tillfället i akt och svarar på enkäten. Detta kan hjälpa oss att utveckla klubben till en mer attraktiv fotoklubb som kan locka flera medlemmar.
 • Årsmötet förläggs till den 23 januari 2015 klockan 18.30. Gäst för denna kväll är Mats Andersson. Plats för mötet är ännu inte beslutat. Mer info kommer.
 • Tävlingsreglerna måste förtydligas lite så det blir enklare för medlemmarna att veta hur deras bilder får tävla. Har en bild tävlat i klubbens räkning på högre instanser ex RIFO, får bilden inte användas att tävla i exempelvis månadens-­‐bild. Har bild tävlat som privatperson i andra tävlingar utanför klubben, får bilden även användas till klubbtävling. Noggrannare förklaring kommer.
 • Fotokalendern finns att hämta på Nymans from den 7/11.  Priset är som vanligt 60 kr. Alla måste hjälpas åt att sälja kalendrarna och ett schema med tider kommer att upprättas. Först på tur är julmarknaden på Ybelsborg den 14-­‐15 november

Kvällens tema var en genomgång av Photoshop som Mikael höll i. Han visade lite tips  och trix i hur man kan frilägga bilder, att även en jpg bild kan behandlas som en RAW-­‐ bild. Istället för att använda kloningsverktyget så kan man göra en innehållsmedveten fyllning som funkar i de flesta fall, men beroendes på innehåll i bilden kan knepiga situationer dock uppstå. Han visade även hur man gör för att minska bildstorlek till ex 2000 pixlar. Detta görs i Photoshops menyrad, Bild (Image)– Bildstorlek (Image size) – i rutan som kommer upp väljer man att skriva 2000 på bildens längsta sida (liggande bildformat, längsta sidan= bredd/width, stående bildformat, längsta sidan = höjd/hight)

Efter denna genomgång var det dags för lite gott fika som Rosmarie hade dukat upp.

Därefter var det dags att redovisa tävlingarna som var två stycken denna kväll, Tematävling Kontrast och Kollektions tävling.

Redovisning av tematävlingen Kontrast:

Bildbedömande klubb denna gång var Varbergs fotoklubb. Bilderna som hamnade i toppen var följande:

 • Plats 3, 1416-­‐2 Lennart: ”Tävlingens enda bild som har en tydlig kontrast i motivet. Situationen är högaktuell då vi dagligen stöter på åsikter för och emot i mediedebatten. Om bilden hade haft med lite luft under skorna så skulle den antagligen tagit första platsen.”
 • Plats 2, 1416-­‐1 Lennart: ”Ett abstakt motiv med härliga färger. De vita linjerna framför färgklickarna har en lätthet som får motivet att sväva.”
 • Plats 1, 1417-­‐1  Gunilla: ”En färgsprakande upplevelse där det inte har sparats på någon färg. En bild man blir glad av på en spännande miljö.”

Redovisning  av  Kollektionstävlingen:

Bildbedömande klubb för denna tävling var Skara fotoklubb. Prispallen bestod av följande:

 • Plats 3, 1463 Eva J: ”Här skildras vårens blommor med en ömsint känsla där kompositionen är det bärande. Bild 2 tycker vi är den bästa.”
 • Plats 2, 1435 Eva F: ”En bildserie som skapats med sinne för detaljer. Hade bild ett haft en liknande spegling i tuban så hade kollektionen lyft, denna bild hade också med fördel kunna spegelvänts det hade gjort kollektionen mer sammanhållen. Bild tre faller ur något vi ville gärna se en del av ryttaren på hästen också.”
 • Plats 1, 1409 Ann-­‐Britt: ”En kollektion som ställer frågor och inbjuder till tankar och där fotografen vill förmedla ett skeende kanske hon också vill framföra ett budskap med dessa uttrycksfulla bilder.”

Stort grattis säger vi till vinnarna och tack till alla som varit med men inte kom ända fram denna gång.

Efter genomgången av bildredovisningarna avslutades mötet och ordförande tackade medlemmarna för deras uppslutning denna kväll. Nästa möte är den 4 december.

Vikarierande  Sekreterare

Marianne Lindblom