Månadsmöte 6/3

Kallelse månadsmöte mars 2014

Protokoll, fört vid ordinarie månadsmöte den 6 mars 2014.

Ordföranden, Sven, lämnade en kort orientering om vad som skulle avhandlas under kvällen och lämnade sedan ordet till den ena av kvällens gäster, Henrik Tandefelt, Hässleby-Sjövik, Mariannelund.

Henrik

Henrik berättade något om sig själv, om sitt förflutna som fotograf, bl a med erbjudande om medlemskap i bildbyrån ”Magnum Photos”, vilket han dock av familjeskäl valde bort. Han har därefter arbetat som lärare i trakten och är även känd som författare.

Han är född och uppvuxen i Finland, men bor sedan lång tid i Sverige. Han har en lång period samarbetat med det kombinerade galleriet/konditoriet ”Galleri Mazarin” i Söderhamn. Efter att ha sett vår utställning, där han särskilt lagt märke till vissa fotografers verk (se styrelseprotokollet) inbjöds klubben att ställa ut 20 – 25 bilder på detta galleri.

Beslutades att styrelsen skulle arbeta med förslaget. Lennart skulle vara kontaktman mellan klubben och Henrik (tel 0496-50003).

Henrik tilltalades av stämningen i klubben och anmälde sig som ny medlem, vilket då skulle bli hans livs första medlemskap i en fotoklubb !

Vi tackar för förtroendet !

Månadens fotograf.
Tidigare beslut peciserades så att ”Månadens Fotograf”, (I mars Rose-Marie Jåfs) disponerar det ena av bankfönstren, medan det andra disponeras för blandade nyare bilder.

Hemsidan/Gökottan
Lennart redovisade vad som hänt med hemsidan. Vår hemsida ska vara dels ett ”skyltfönster” utåt, där vi framförallt visar våra bilder, dels vara ett ”informationscenter” för oss själva med protokoll, information om pågående och kommande aktiviteter, och inte minst ett diskussionsforum, där t ex förslag ang Gökottan kan redovisas och på så sätt behandlas av styrelsen inför vår möten. (Förslag ang gökottan har redan börjat komma in). Hemsidans förnyelse hälsades med tillfredsställelse.

Administrationsrättigheterna var nu fördelade även till Ulrika och Mikael, (efter en trevlig övningskväll framför Lennarts dator, stärkta av Gunillas Muffins).

Resa till Fotografiska Stockholm

”Arbetsgruppen”, tidigare bestående endast av Marianne, förstärktes med Eva F. Medlemmarna uppmanades att även i denna fråga lämna synpunkter på hemsidans forum. Planering av ev resa kommer att ske tillsammans med styrelsen bl a för att lösa vissa ekonomiska frågor.

Utflykt den 8/5

Som ett alternativ till ”Fotomaraton” har styrelsen diskuterat en vandring, som då skulle vara del av ordinarie ”innemöte” den 8 maj. För att aktivera deltagarna kunde en intern tävling ”något fult”, ”något vackert”, reps ”något underligt” genomföras.

Styrelsen bearbetas frågan vidare.

Utställningsbilderna

Våra utställningsbilder hade nu, (med undantag av ”utlånade” bilder till vissa institutioner) av en arbetsgrupp, Bertil, Eva, Evas väninna Monica och Lennart tagits ut från ramarna och transporterats till klubblokalen. Bilderna kunde, efter det att kvällens program avslutats, hämtas ut av var och en. Bilder tillhörande ej närvarande medlemmar lades in i förrådet.

Städning

Som ansvariga för att vårt förråd kan beträdas utan risk för svimningsanfall eller annan akut åkomma, anmälde sig Helena och Eva. Man kan kanske få utrymme för ett ”monteringsbord” ?

Kvällens program

För kvällens längre program svarande Natur (Fågel-)fotografen Ulf Antonsson, Kalmar, medlem av Naturfotograferna. Ett stort antal artbilder av hör kvalité på kända och för många av oss okända fågelarter visades upp. Ulf berättade villigt om sina knep att ”mata fram” fåglar på lämplig plats för fotografering. Programmet var  intressant och imponerande. Möjligen kunde de relativt få smakproven på mera ”allmän” naturfotografi, som han naturligtvis också behärskade, kunnat vara något flera på bekostnad av de rena ”artbilderna”. Det hade kanske gjort ett utomordentligt bra program om möjligt ännu bättre !

Tack för ett fantastiskt program. !

Kvällen avslutades med redovisning av tävlingsomgången ”Månadens Bild”, etapp 1. Mer om detta på hemsidan under ”Tävlingar” – ”Tävlingsresultat” och under ”Galleri” – Vinnarbilder”.

Vid protokollet

Lennart