Styrelsemöte 16/1

Minnesanteckningar

Styrelsemöte i Vetlanda Fotoklubb den 16 januari 2014-01-16

Närvarande: Ulrika Höglind, Sven Johansson och Helena Holmstrand

 

1 Planering och avstämning inför årsmötet – Vi stämde av så att allt var ordnat inför årsmötet.

2. Föreläsning Moderskeppet den 29 januari – Vi bestämde att inte ordna något kaffe då vi inte vet hur många som kommer. Istället bjuder klubben på frukt i pausen. Helena ordnar frukt.

3. Februari-mötet – Vi hinner inte ha något styrelsemöte före nästa månadsmöte. Vi har fått förfrågan att bedöma bilder från Värmlands fotoklubbar som har distriktstävlingar. Vi ska bedöma en klass och det är 70-80 bilder. Vi bestämde att vi gemensamt tittar på dessa bilder på mötet.

4. Verksamhetsåret 2014 – Vi diskuterade aktiviteter under året. Det vore roligt om den resa till Stockholm och Fotografiska museet som vi länge pratat om kan bli av. Fotovandring, dvs att vi går en sväng tillsammans och fotograferar, skulle vi kunna göra i samband med ett månadsmöte – Maj??

5. På nästa möte måste temat för första etappen av tematävlingen bestämmas.

 

Vid ”pennan”

Helena Holmstrand