Styrelsemöte 21/8

Protokoll styrelsemöte torsdagen den 21 Aug 2014. Plats Klubblokalen.

 

sammantrade31

Närvarande: Hela styrelsen, dvs Sven, Lennart, Helena, Marianne, Ulrika, Mikael, Åsa samt Jennifer som kallats med anledning av kommande ungdomstävling.

Ämnena tas därefter upp i den ordning de behandlades.

Östsvenskan 2015.
Med föreningens (ÖFD:s) omläggning av verksamhetsår till kalenderår har inget årsmöte hållits under år 2014, och därmed inga tävlingar. Nu har första obrutna verksamhetsåret snart genomförts, och årsmöte ska då hållas i början av år 2015.

Enligt preliminära uppgifter ska årsmötet hållas den 21 mars 2015 i Gränna. Bidrag till de tre tävlingarna ska vara ”poststämplade” senast 15 Januari. Tävlingarna, som vi alla har möjlighet att delta i är kollektion, påsikt, kollektion projektionsbilder (digitala bilder) och temabild (”Kontraster”) – oklart om påsikt eller projektionsbild. Styrelsen återkommer med närmare information, men ser ingen anledning att ändra vårt eget  tävlingsschema, med inlämning av såväl kollektion/påsikt och temabild/kontraster vid oktobermötet 2/10, dock ingen inlämning av kollektion projektionsbild, då denna inte ingår i klubbens egna tävlingar.  Några ”tekniska” bestämmelser för projektionsbilder har inte fastställts. För 2013 års tävling i Eksjö gällde följande:
Projektionsbilder (inkl. scannade dia eller negativ) ska uppfylla längsta sida om max 800 pixlar. Formatet skall vara jpeg och storleken skall inte överskrida 1 megabyte.  RSF (Riksförbundet) har dock inför 2014 års tävlingar ändrat bestämmelserna till 2000 pixlar, längsta sida och storlek max 1,5 mb.  Styrelsen återkommer när vi fått besked från ÖFD.

Tävlingsregler.
På hemsidans forum har en viss debatt pågått om bildbehandling I klubbens tävlingsregler är dock frågan om bildbehandling inte utredd. Såvitt kan bedömas av t ex RSF:s årsböcker är såväl bildbehandling som ”bildmanipulation”, dvs montage/collage tillåtet så länge bilden byggs av eget material. Frågan bör ställas till RSF för att få deras definition av vad som är tillåtet i deras ”Salonger”.

Hemsidan.
En egen hemsida för klubben har efterlysts ända sedan Niclas Turesson hade uppdrag att bygga en hemsida. Senare utsågs Thomas Hedrén och undertecknad att biträda Niclas. Tyvärr hände väl inte så mycket under den perioden. Joakim införde en ny hemsida (WordPress) som var bra, men ofullständig. Med hjälp av min son har hemsidan nu byggts ut och omfattar ett flertal typer av information samt ett diskussionsforum för klubbens medlemmar. Tyvärr är ett mycket litet antal medlemmar aktiva med inlägg och kommentarer. Frågan är om hemsidan ska läggas ned. Mikael uppskattade all information men menade att vi inte skulle förvänta oss någon större aktivitet i forumdelen, som enligt honom eventuellt kunde läggas ner.
Beslutades att en information/demonstration av hemsidan och dess innehåll skulle lämnas på oktobermötet innan några beslut fattades.

Resa till Fotografiska.
Efter diskussion ang kostnader, lämplig tidpunkt etc kom styrelsen fram till följande preliminära förslag.
Resan sker söndagen den 2 november i privata bilar. Varje deltagare i resan betalar kr 300:- plus egen förtäring under dagen. Klubben subventionerar resan med övriga resekostnader samt inträdeskostnaden. Förslaget tas upp för diskussion på septembermötet.

Utbildning.
Styrelsen är medveten om att den interna utbildningen bör prioriteras. Mikael ansåg att en intern demonstration av Lightroom borde genomföras. En första del i utbildningen blir dock i Photoshop, där Mikael har ett utbildningspass på novembermötet. Mikael åtar sig att vara ”utbildningsresurs” i första hand för Photoshopfrågor.

2015 års Fotokalender.
Bilder är nu utvalda och skannade i kvalitet som tryckeriet kräver. Lennart N/Helena jobbar vidare med texter.

Bedömning av tävlingsbilder.
Huskvarna fotoklubb har begärt vår hjälp med bedömning av en tävling ”Månadens Bild”. Tävlingsledaren Eva F utser i samråd med ordföranden en grupp för bedömningen.

Ungdomstävling.
Ungdomstävlingen är en tävling särskilt riktad mot ungdomar i ålder upp till 25 år. Motivvalet är fritt och bilder tagna med såväl systemkamera, kompaktkamera och telefon-kamera godtas. Målet för tävlingen är naturligtvis dels att få så många som möjligt att lämna in bild under principen – alla kan – alla duger, dels att öka intresset för lite mer genomtänkt fotografi, gärna som nya medlemmar i Vetlanda Fotoklubb.

Jennifer håller i planeringen med Ulrika som närmaste stödperson. Affischer tas fram med biträde av ”InDesign”-kunniga Marianne. Ny Facebook-grupp för ändamålet skapas med Mikael som ansvarig
Förhoppningen är att kunna få in bilder under året för att segraren (segrarna) ska vara utsedda och kunna ta emot sina priser på klubbens årsmöte.

Städning av förrådet.
Helena meddelade att för denna viktiga programpunkt svarar Helena och Eva F.

Med detta besked avslutades ett långt sammanträde med många viktiga punkter. Vi tror på en bra framtid!

Vid protokollet
Lennart