Styrelsemöte 22/10

Styrelsemöte med Vetlanda Fotoklubb 2014-10-22.
Plats: Klubblokalen. Närvarande – alla.

Innan det formella sammanträdet började meddelades att en grupp medlemmar utvalda av tävlingsledaren Eva, bedömt två tävlingar från Åtvidabergs Fotoklubb.  Ulrika hade sammanställt gruppens omdömen om de svartvita tävlingsbilderna och Lennart hade sammanställt motsvarande för färgbilderna.

1. Resa till Fotografiska den 2 nov.
Till resan har endast ett fåtal anmälningar inkommit.  Medlemmar som tackat nej har i flera fall ansett det alltför ansträngande med resa Vetlanda – Stockholm – Vetlanda samma dag. Dessutom anordnas, förutom själva museibesöket inga gemensamma aktiviteter. Ett alternativ skulle då vara en resa i vår (april?) med uppresa dag 1, museibesök mm, hemresa i etapp till trevig ort , där man kunde övernatta, äta gemensamt och ha någon gemensam aktivitet, för att sedan dag 2 fortsätta resan (kanske med ytterligare uppehåll) hem.

Styrelsen beslutade att resan den 2/11 inställs. Arbetsgrupp för att förbereda ny resa utses på årsmötet.

2. Ungdomstävlingen
Styrelsen hade ännu inte fått information om antalet anmälda tävlande. (Senare inkommen uppgift 6 deltagare).

3. Program på decembermötet.
Marianne tar kontakt med de som nyligen anordnat utställning i Sävsjö. Om dessa inte har möjlighet till bildvisning, tar Marianne själv med bilder. Eventuellt skulle Marianne då ta med ”obehandlade bilder”, där vi kunde diskutera vilka bildförbättringar som var tänkbara.

4 Inför årsmötet.
4a. Tävlingsverksamheten
är tämligen omfattande. Att på samma månadsmöte ha två inlämningar kan antas vara alltför krävande för många medlemmar och kanske vara en anledning till lågt deltagande i tävlingsverksamheten. Samtidigt bör frågan om övergång till inlämning av enbart bildfiler (digitalt) i vissa tävlingar utredas. Förslag till nytt tävlingsschema tas fram till årsmötet.

4b. Kollektionsbilder  (vår kollektionstävling) lämnas automatiskt in av Eva (vår tävlingsledare) som tävlingsbilder i Östsvenskan. Hon ändrar då bildnumreringen enligt distriktets regler. De temabilder som vi lämnat in lokalt som påsiktsbilder kan användas i ”Östsvenskan”, men skall då vara i digital form, s k projektionsbilder. Utöver detta får vi lämna in ytterligare en kollektion, även den som projektionsbilder. Distriktets något underliga – (sekrerarens  anm.) sifferbeteckningar är:
För kollektioner ett fyrsiffrig nummer + klubbnumret + A, B resp C.
För temabilder ett fyrsiffrigt nummer + klubbnumret. (Inget A.B)

Styrelsen godkände Evas förslag för kollektionsbeteckning 14 + medlemsnummer + 14 + A, B resp C.

Digitala temabilder ordningsnummer + medlemsnummer + klubbnummer (ordningsnummer tvåsiffrigt, 01 eller 02.)

Exempel:  Bill (om han lämnar in) skall då med sitt medlemsnummer 8 märka sina bilder med 140814A, 140814B resp 140814C. Digitala temabilder märker han med 010814 resp 020814.

Obs att de bilder vi tävlade med i 2012 års egna klubb-tematävling ”Kontrast” också kan användas i Östsvenskans tematävling. År 2012 hade distriktet  ingen temaklass, år 2013 var temat ”Ljusstråle” och 2014 utgick ju hela ”Östsvenskan”.

Östsvenskan ansluter till Rsf:s digitala gränsvärden – längsta sida max 2.000 pixlar, bildstorlek max 1,5 mb. Ev kommer intern utbildning att hållas för de som känner sig osäkra för anpassningen.

4c. Tävlingsreglerna behöver uppdateras. De tar enbart hänsyn till tävlingar inom Riksförbundet dvs klubbtävlingar, distriktstävlingar (Östsvenskan) och Rikstävlingen (”Rifo”). Medlemmar har ju som enskilda personer (dvs inte för klubben) deltagit i  andra, externa tävlingar. Vad som gäller för dessa uppdrogs åt Lennart (undertecknad) att formulera. I samband med detta bör det definieras vilka bildbehandlingar som i olika sammanhang är tillåtna (montage mm).

5. Årsmötet
Årsmötet hålls (preliminärt) den 30 jan 2015, kl 18,30. Plats utreds.  Förstahandsval när det gäller föredrag är Mats Andersson. Om honom anger ”Wikipedia”:

Mats Andersson, född 20 september 1966 i Huskvarna och bosatt i Bashult i Småland, är en svensk yrkesfotograf och art director på reklambyrån Concret i Jönköping sedan 1989. Han har publicerat bilder under många år i diverse tidskrifter, böcker och almanackor i Sverige. Han är ansluten hos bildbyrån Maskot i Stockholm. Andersson blev invald i föreningen Naturfotograferna i mars 2011. Andersson bok ”Djur. 66 bilder” blev nominerad till Svenska Fotobokspriset 2013.

6. Fotokalenders 2015.
Kalendern beräknas enligt Helena vara tryckt inom två veckor. Det innebär att den bör kunna fördelas på novembermötet. Från den dagen har vi sju veckor fram till jul(dagen). Vi bör med andra ord göra en rejäl insats med försäljningen. Här räcker inte de fasta försäljningsställena till, Turistbyrån m fl. Styrelsen upprättar förslag till jour-schema utanför de största Vetlandabutikerna Maxi, Systembolaget m fl, där enskilda medlemmar oavsett egen bostadsort bör kunna ta något eller några pass om några timmar. Trevligast är om man jobbar två och två.
När det gäller Maxi har vi tillstånd att stå strax innanför entrédörren, så länge vi inte uppträder ”påstridigt”. För julmarknaden i Ybelsborg och vid julskyltningen krävs naturligtvis ”Extra pådrag”.

8. För att få klarhet i medlemmarnas uppfattning i vissa frågor skulle en enkät skyndsamt sändas ut. Enkäten skulle vara inlämnad senast till decembermötet och besvaras med namn eller lämnas anonymt. Ansvarig för enkäten var Lennart.

8. Som sista punkt tog Lennart (jag) upp frågan om upprättande av någon sorts ”policy-dokument” utvisande klubbens målsättning. Sven och Lennart var överens om att detta var viktigt och skulle fundera på hur ett sådant kunde se ut för klubbens verksamhet.

Vid protokollet

Lennart