Styrelsemöte 27/3

Närvarande: Alla med undantag för Helena som hastigt fick ägna sig åt en vattenläcka i köket i stället.

Ordförande Sven hälsade oss välkomna och föreslog att dagens diskussioner fick ansluta till de förslag som redovisats i föregående protokoll.

Fotovandring den 8/5
Styrelsen föreslog en kort utflykt till Illharjens Naturreservat. med start, om möjligt kl 18.30. Återfärd till klubblokalen omkring kl 20.00. I klubblokalen kaffe, inlämning av tävlingsbilder SvartVitt och redovisning av tävlingsomgång 2 av ”Månadens Bild”. Bilder tagna på vandringen som kan hänföras till ”Vackert”, ”Fult” eller ”Konstigt” kommer att visas upp  på hemsidan.

Medlemslistan.
Helena sänder snarast ut påminnelse till de medlemmar som ej betalat medlemsavgiften. De som trots detta inte betalar anses ha lämnat klubben och kommer att strykas i medlemslistan och därmed även i sändlistan.

Gökottan.
Gökottan är preliminärt bestämd till söndagen den 15 Juni, alternativt (om medlemmarna värnar om Söndagsfriden) lördagen den 14 Juni. Frågan tas upp på månadsmötet. Som utflyktsmål  beslutade styrelsen föreslå den av Gunilla i forumet föreslagna utflyktsvägen:
Nye (keramikfabrik) – Näshult (en av Sveriges äldsta s k stavkyrkor – förhoppningsvis kan vi kan ordna visning av den mycket originella altartavlan) – Hjalmars äng (gamla små hus med torvtäckta tak) – Kullebo Kvarn (naturskönt område) – åter till nya serveringen i Näshult för kaffe el likn. För att tillfredsställa alla morgontrötta skulle avfärden kunna ske kl 08.00.

Resa till ”Fotografiska”.
Resan får sannolikt inplaceras i vårt schema först i höst. Sven har fått en offert avseende disposition av buss med förare under 15 tim. Pris 10.000:- plus moms 6 %. Bussen rymmer   20 – 25  sittande passagerare. Enligt styrelsens beräkning skulle för 20 medföljande utgå en avgift per person på 300:- plus inträdesavgift (Vid grupp om minst 20 personer kr 90:-). Detta skulle kräva ett bidrag från klubben på 4.600:-. Styrelsen hoppades (i kassörens frånvaro) att klubben kunde klara en sådan utgift. Skulle bussen inte fyllas skulle platser finnas tillgängliga för ”släkt och vänner”. Frågan tas upp på månadsmötet för att efterhöra intresset och en bedömning av kostnaderna. Ingen anmälan skall ske i detta skede. Med angiven tid skulle det finnas utrymme för andra aktiviteter i Stockholm, t ex promenad i Gamla Stan eller strax intill (ovanför) Fotografiska i Söders kulturkvarter.

Gamla-Stan-1

Utsikt från Fjällgatan, Söder, strax ovanför Fotografiska.

Utställning på Galleri Mazarin.

Styrelsen uppfattar erbjudandet som något ”vagt” och vill gärna ha villkoren och ev kostnader mera konkret redovisade. Vi avvaktar förhoppningsvis nytt sammanträffande med Henrik Tandefelt på månadsmötet.

Efter en stunds avkoppling med te/kaffe under Gunillas ledning fortsattes mötet med den sista diskussionspunkten:

Lennart föreslog att vi skulle börja fundera över den dåliga tillslutningen av ungdomar. Det finns uppenbarligen fotointresserade ungdomar i kommunen. Ett sätt att visa att vi finns och att få en närmare kontakt skulle kunna vara att framåt hösten (?) anordna en fototävling, primärt för mobiltelefonbilder, men eventuellt även en klass för ”vanliga” kameror.

Det finns många frågor som då behöver lösas. Åldersgräns, teknik för identifiering av fotograf, tillåtet antal inlämnade bilder, epostkonto för redovisning – (tävlingen skulle avse endast digitala bilder), sponsorer för annonser och priser, jury, presentation av resultatet mm mm.

Styrelsen ställde sig positiv till förslaget och föreslog att Jennifer skulle fundera på hur ett genomförande skulle kunna ske. Lämpligen skulle en person från fotoklubben vara kontaktperson för Jennifer och besluta i ev ekonomiska frågor etc. Viktigt var också att tävlingen skulle genomföras i Vetlanda Fotoklubbs namn. I övrigt skulle Jennifer fritt få knyta till sig medarbetare utanför klubben och så småningom redovisa gruppens förslag inför styrelsen.

Till sist vädjade Lennart återigen att medlemmarna

1. Skickar bilder till hemsidans galleri. Bildfilerna skickas till Lennart, Mikael eller Ulrika.
2. Sätter in bild på ”sig själv” på hemsidan enligt guide på hemsidan. De silhuetter som annars visas är outhärdligt tråkiga.
3. Är aktiva på de forum som finns upplagda och t ex kommenterar de tankar styrelsen ovan redovisat angående resa till Stockholm.
Saknas ämnesområde, vidtala Lennart, Mikael eller Ulrika, eller skapa nytt ämne själva enl tidigare utsänd guide.

Vid protokollet
Lennart