Styrelsemöte 17/12

Protokoll styrelsemöte 2014-12-17 i klubblokalen.

Närvarande: Sven, Mikael, Marianne, Lennart, Åsa.

1. Årsmötet, plats och tid:

Åsa hade diskuterat med ”Sussies Kök” i Myresjö. Problemen var två – dels saknades all utrustning för bildvisning, dels ville företaget att var och en skulle göra egen beställning av mat. Ett snabbt telefonsamtal med John Thomsen på Östanå Värdshus visade att matsalen var ledig den 23 januari. Styrelsen beslutade därför att årsmötet hålls den 23 jan 2015 kl 18.30 på Östanå Värdshus.  Pris per deltagare bör ej överstiga kr 200:- (År 2014 var avgiften 150:-)

2. Övriga förberedelser till årsmötet:

Sekreteraren Lennart hade upprättat förslag till Dagordning, Verksamhetsberättelse och  Tävlingsregler (ändring och förtydligande). Dessa gicks översiktligt igenom och styrelsen beslutade att dessa handlingar skulle sändas till klubbmedlemmarna för inläsning före årsmötet – allt för att kunna genomföra ett årsmöte utan alltför mycket högläsning.

3. Tävlingsschema 2015:

I den enkät som flertalet medlemmar besvarat, (sammanställning, se under ”Info” på hemsidan) ansågs tävlingsverksamheten av många vara alltför omfattande. Vår tävlingsledare Eva hade upprättat förslag till tävlingsschema för 2015 med följande huvudsakliga ändringar – Månadens Bild får tre deltävlingar, Tematävlingarna minskas till en, som då, med inlämning i november ansluter till Östsvenskans valda tema. Detta innebär en inlämning per månadsträff. Styrelsen antog detta som sitt förslag, men förslaget tas upp på årsmötet liksom förslaget att ”Fingals Minne” redovisas ”digitalt”.

4. Ungdomstävlingen:

Pristagarna har nu utsetts av Jennifers jury. Beslutades att de skulle inbjudas till årsmötet, att priserna skulle ändras till presentkort hos Elgiganten, att klubben betalar dessa ungdomars förtäring och att de för sina tävlingsinsatser förutom presentkort erhåller diplom. Styrelsen ansåg det mycket önskvärt att motsvarande tävling blir ett årligt inslag.

Med detta tillönskade vi varandra och alla frånvarande medlemmar en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR !

Lennart Olsson
Sekreterare