Styrelsemöte 17/2

Plats: Hos Sven.

Närvarande: Samtliga styrelsemedlemmar utom Åsa.

Följande ärenden diskuterades:

1. Sven hade avtalat med fågelfotografen Ulf Andersson, Naturfotograf/N från Kalmartrakten om ett föredrag den 6/3. Arvode 1.500:- plus resekostnad. Styrelsen ansåg detta vara ett utmärkt avtal.

2. Styrelsen förbereder en gemensam resa för hela klubben till Fotografiska. Detta bör inte ligga alltför långt fram mot sommaren. Marianne är tills vidare ansvarig för förberedelserna, men behöver en medhjälpare från övriga klubben.

3. ”Månadens Fotograf”  föreslås  disponera det ena av Handelsbankens fönster, medan det andra fortsättningsvis disponeras för övriga klubbilder, dock hädanefter med namnskylt.  Detta innebär att aktuella bilder kan visas samtidigt som en klubbmedlem presenteras med sina bilder .  Ansvariga Ulrika och Åsa.

4. En fotvandring föreslås kurskvällen den 8/5 med inlagd tävling innebärande att på bild fästa något, vackert, något fult och något konstigt.

5. Kvarliggande bilder på muséet måste tas om hand. Bilderna tillhör resp fotograf medan ramarna tillhör muséet. Lennart tar kontakt med Thomas Johansson. Om arbetet med att ta ut bilderna kas ske en lördag-söndag kan Helena och Ulrika se til att bilderna tas till vara.

6. Två personer, intresserade av medlemskap antecknades. Lennart kompletterar medlemslistan och skickar ut den till samtliga.

7. Vårt förråd är i stort behov av uppstädning. Eva har tidigare anmält sig villig att hjälp till. I övrigt skulle Helena, Sven och Lennart se till att vi får ett trevligt förråd.

8. Gökottan fastställdes till den 15 Juni. På marsmötet skall frågan om acceptabel reslängd mm diskuteras. Endera stannar vi i Vetlandas omgivningar eller också företar vi på nytt en medellång resa – förslag bland andra – Kvills Nationalpark.

9. Godkändes att klubbmötet den 6/3 fick gästas av Henrik Tandefelt som vill att klubbmedlemmarna (åtminstone vissa) medverkar vid en fotoutställning på Galleri Mazarin i Söderhamn.

10. De klubbmedlemmar som hade möjlighet skulle samlas i klubblokalen eller hemma hos Helena lördag 22/2 kl 13 för att slutföra bedömningen av de s k Värmlandsbilderna.

11. Lennart informerade om förändringarna på hemsidan och vädjade om fler bilder. Skickas bilder till Lennart kommer dessa att förses med copyrightstämplar enl eget önskemål ©2014xxxx. Ange de sista 2-4 tecknen. Exempel se Gunillas eller Evas bilder på hemsidan.

Med detta avslutades styrelsemötet och vi tackade Sven för en välsmakande förtäring.

Vid protokollet

Lennart O
Sekreterare

PS. Jag konstaterar att med styrelsens nuvarande sammansättning behöver vi inte frukta någon lagstiftning om könskvotering…..Fint !