Ekonomisk översikt

Uppgifter om föreningens ekonomi lämnas av ordföranden eller kassören. (Se under ”Styrelse”). Inga uppgifter publiceras på denna hemsida.