Månadsmöte 5/2

Månadsmöte 2015-02-05

I den tilltagande vinterkylan hade att tiotal medlemmar plus, glädjande nog ny medlem, Rickard Farnare, hörsammat inbjudan till Vetlanda Muséum  kl 18.30. Väl på plats fick vi höra Thomas berätta om utställaren Ava Valsten och hennes fotografier. Vad ska man då säga om utställningen ? Ja, det var nog säkert en av de mest moderna/progressiva utställningar vi upplevt. Eftersom det är svårt att beskriva de utställda verken uppmanar jag alla att själva se utställningen. Det är dock uppfriskande att ha en museichef som vågar vara i framkant med dagens konstyttringar. Tack !

Bildexempel Ava Valsten – ur ”Ockupanterna”:

Ava

Det traditionella månadsmötet inleddes med kaffe med rikliga tillbehör. Tack Helena ! Så till dagens ämnen:

Fotopromenad (vårpromenad) planeras till den 7 maj. Fotopromenad (höstpromenad) inplaneras senare.
Gökottan skulle lämpligen kunna gå av stapeln den 14 juni. (Vi måste dock samordna alla utflykter med ”resegruppen” innan några datum fastställs).

Vetlandafesten genomförs den 30 maj. Detta är något som påminner om Vetlandadagarna och Lejondagen. Klubben har bokat ett bord mellan kl 10.00 och 16.00, där vi kan visa upp bilder, diskutera foto med intresserade, demonstrera systemkameror och kanske ha en pristävling om bästa utställda bild. Vi är tacksamma om någon anmäler intresse för att hjälpa till !

Städning/ inventering av förrådet har nu påbörjats av Eva och Helena. Det visar sig att klubben är lycklig ägare till tre (3) förstoringsapparater, skålar, torkpress mm, t o m framkallningsvätskor.
Vi är alltså väl rustade för att ta emot medlemmar som vill jobba analogt.
Samtidigt finns förfrågan om möjlighet att inreda förrådet med studioblixtar mm för att öva porträttfotografering. Vi får se vad som ryms, när allt gammalt onödigt städats bort.

Finansiering av blixtar mm skulle med lite tur klaras med s k ”Vindbonus”. Företaget som bygger vindparken i Lemnhult, ”Stena Reneawable AB” delar ut bidrag till kommunens föreningar. Vi har skaffat ansökningsblankett, som ska vara insänd senast den 1 oktober. Vi söker då för just denna typ av fotouutrustning och hoppas på ett positivt svar.

Så några förslag från gårdagens styrelsemöte:

1. Tävlingsreglerna kompletteras (förtydligas) med följande mening under rubriken ”Diskvalificering”  Bild som signerats eller med annan märkning gjort fotografens namn känt, får ej delta i klubbens tävlingar.

2. Stadgeändring avseende hedersmedlem: ”Även person utanför klubben kan kallas till hedersmedlem. I sådant fall skall skälen framgå i samband med beslutet.”

Punkt 1 godkändes. Punkt 2 kräver som stadgeändring godkännande vid ytterligare ett månadsmöte, varför frågan tas upp igen på marsmötet.

Eva F:s förslag till tävlingsschema godkändes. Invändningen som tidigare framförts att ”Fingals Minne” borde förläggas senare på året avslogs. Tävlingsschemat finns inlagt på hemsidan.

Beslöts av ”Flickornas bilder” d v s vinnarbilderna i ungdomstävlingen skulle ställas ut i Handelsbankens högra fönster d v s bland de ”allmänna” bilderna.

Kvällen avslutades med betygsättning av påsiktsbilder insända av Lidköpings Fotoklubb. Efter att bilderna åkt fram och tillbaka, upp och ner och hit och dit, enades de närvarande medlemmarna om tio i topp med inbördes ordning 1 – 10. Helena H sätter motiveringarna på pränt.

Sist men inte minst noterar vi Mariannes barn Dennis och Jennie som nya (familje-)medlemmar.

Det ska böjas i tid det som krokigt (läs fotografer) ska bli !!! Utmärkt !

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Obs ! Bild från ”nätet” – inte Mariannes barn, men det är så vi vill att det ska vara …..

 

Vid protokollet

Lennart