Månadsmöte 9/4

Månadsmöte 9 april 2015.

Till dagens sammanträde hade ett drygt 15.tal medlemmar trotsat det lynniga vårvädret och infunnit sig i klubblokalen.

Ordförande Mikael hälsade alla välkomna och följande frågor avhandlades.

Östsvenskan

Klubben hade haft tämligen stora framgångar i tävlingen ”Östsvenskan”. Klubben tilldelades silvermedalj i kollektion projektionsbilder ”Pop-konst”, (Lennart), med bronsmedalj ”F1200”, (Bertil) och med en åttondeplats, ”Uppsalahimmel med spegling”, (Gunilla). I klassen kollektion, påsiktsbild belönades Ann-Britt med bronsmedalj ”Ecorchè”. I tematävlingen erhöll Marianne silvermedalj för bild ”Puer et Canis” och Lennart en fjortondeplats plats för bild ”Människor”. Bertil hade inte varit närvarande i Huskvarna och fick nu ta emot sin medalj och medföljande diplom

Gökottan

Undertecknad redovisade de olika förslag som framkommit. Av dessa hade i princip två framträtt som de mest aktuella. Dessa var den s k ”Sävsjö Häradsväg” en historisk väg mellan Vallsjö gamla kyrka och Norra Ljunga kyrka. Under vägen finns flera lämpliga ”stopp” med fina miljöer. Alternativ 2 var en resa till Hörnebo Skiffergruva. Detta alternativ skulle då kunna kombineras med en resa ”ned” till Ramkvillas vackra bygder, ev med intagande av fika/lunch/middag på Ramkvilla Värdshus. Närvarande medlemmar godtog förslaget att styrelsen fattar beslut om vilket alternativ som ska genomföras.

Vagn Liests besök 7/5

Urvalet bilder som Vagn ev skulle kommentera var tämligen fritt. Det behövde alltså inte enbart vara bilder, där man ansåg sig ”felbedömd”. Han meddelar om han önskar fler bilder och i så fall av vilken typ.

Klubbjackor

Daniel hade undersökt marknaden, vilken naturligtvis var tämligen omfattande. Ett antal jackor av olika pris/kvalité visades upp. Det var tydligt att vissa medlemmar önskade äga sin jacka och inte vid behov ta den från något inköpt ”klubblager”. Priset bör därför vara överkomligt. Vi fortsätter forskningen.

Vetlandafesten

Ann-Britt meddelade att ett informationsmöte skulle hållas den 7 maj kl 18.30 – 20.00. Vi hoppas på skriftlig kallelse.

Mitt bästa Vetlanda

Mikael påminde om Vetlanda kommuns fototävling.

Årets Bild

Så var det dags för de sista rösterna i vår interna tävling. Med hjälp av Eva F som omutlig sammanräknare blev klubbens beslut att Årets Bild var Stockholmsbilden tagen av Mikael, att på andra plats kom Mariannes pojke med hund och på delad tredjeplats kom Ann-Britt med blombild och Istvan med en stämningsbild. GRATTIS alla fyra !

SvartVitt

Resultatet av tävlingen SvartVitt redovisades. Hela resultatet och alla omdömen finns på hemsidan. Vi gratulerar Daniel till en övertygande dubbelseger och Helena G till en tredjeplats.

Så efter en välfylld klubbkväll kunde vi nöjda (och en del synnerligen nöjda) återvända hem.

Lennart