Protokoll månadsmöte 3 september 2015

Föreningens ordförande Mikael hälsade de närvarande välkomna.

Föreningens deltagande i den s k Vetlandafesten diskuterades. Samtliga var överens om att klubbens närvaro både uppmärksammade och uppskattades. Många besökare ville diskutera olika ”foto”-frågor.

Den i juni  genomförda Gökottan, (ansvarig med den äran – Eva F) ansågs mycket lyckad. Frågan om något längre resor (endagsutflykt), men även längre utflykter  med övernattning diskuterades. Mikael informerade om att en resa till Misterhult (endags-) var inbokad till den 11 oktober.

Frågan om resor med övernattning har inte diskuterats närmare och frågan är om klubben för närvarande är ”mogen” för en sådan utflykt.

Förhoppningsvis får vi under hösten (november) en lektion i porträttfotografering av professionell fotograf.

Årsmötet är inbokat till den 28 januari. Plats: Klubblokalen.

Medlemslistan är uppdaterad och kommer snart att skickas ut.

Något tema för Östsvenskan (som vi ju skulle kopiera) har inte publicerats. Lennart får i uppdrag att forska. (Inget resultat ännu).

Kalendergruppen (Lennart N, Christer, Helena) jobbar på med 2016 års kalender som betingar ett något förhöjt pris, 70:-. Upplaga om 1.000 ex beställs.

Mikael föreslår att prenumerationen på den nya fototidningen (Sammanslagning av ”Foto” och ”Digital fotografi för alla”) avbryts och att kostnaden i stället läggs på inköp av böcker. Förslaget godkändes.

Efter en stärkande kopp kaffe övertog Marianne ”rodret”. Hon demonstrerades hur man kan använda s k presets, vilket innebär att man för inställning av reglagen i Camera Raw kan välja olika förinställningar. Dessa ”presets” finns av olika slag. De som Marianne demonstrerade avsåg att få bilden att efterlikna bilder tagna med negativ färgfilm. Här fanns ett otal varianter att välja mellan. Efter en instruktiv genomgång och en kortare bildvisning tackades Marianne för ett intressant inslag.

Lennart informerade om att senaste varianten av Photoshop CC, nu med beteckning 2014.1.0 innehöll en suverän nyhet. Efter bearbetning i Camera Raw går man vanligen in i Photoshop för ev slutliga justeringar. I den nya versionen finns under rubriken ”Filter” ”Camera Raw Filter”. Klickar man här är man tillbaka i Camera Raw, där man kan göra ev nya justeringar och via ”OK”   komma tillbaka till Photoshop. Man kan med andra ord enkelt hoppa mellan Camera Raw och Photoshop. Genialt !

Så avslutades mötet med redovisning av gökottetävlingen. Här behövdes ingen kvotering, då 5 kvinor och 4 män deltog. Orättvist nog (ur kvinnosynpunkt) intogs prispallen av Björn (1:a), Mikael (2:a) och Björn igen (3:a), men detta var väl enligt damerna ett undantag ?

Tror protokollföraren

Lennart