Protokoll styrelsemöte den 22 sept 2015

Styrelsemöte 22 sept hos Mikael.

 

Närvarande: Samtliga med undantag av Daniel som var upptagen på annat håll.

Samtidigt som vi tog för oss av värdens (och värdinnans) välsmakande kaffebord, diskuterades följande punkter.

Program Novembermötet: Vi tar förnyade kontakter med Maj Löfgren på Ateljé Trasten för att få information om porträttfotografering.

Detta skulle dock endast bli som en ”teori-lektion” i klubblokalen.

Lennart anser att det är mycket spännande att få utföra detta i praktiken och erbjuder sig att, om intresse finns, demonstrera sin källarateljé – självfallet med möjlighet till egen fotografering. Som lämpligt antal deltagare föreslås vid varje tillfälle  Lennart plus tre klubbmedlemmar.

Temat för Östsvenskan är som tidigare meddelats ”Människa/Människor”, vilket kan bli både lätt och svårt…. (Det är ju inte bara att fota en gubbe eller gumma eller båda på en bild !)

I kallelsen till månadsmötet skulle påminnelse om resan till Misterhult skrivas in.

Om jackor med ”Logo” fanns inga nyheter att berätta, då frågan hanteras av Daniel.

Helena har förnyat lagret av passepartouter, i huvudsak svarta men även vita och ett mindre antal grå.

Helena meddelade att arbetet med 2016 års kalender pågick och att den skulle vara klar i god tid till Julskyltning och Julmarknaden i Ybelsborg.

Så Årsmötet: Vem ska inbjudas för Föredrag/Buldvisning ? Flera namn diskuterades, men sammanfattningsvis ansågs Mickan Thor vara ett ”hett tips”.

 

Nästa styrelsemöte 22/10 hos Helena.

Ovanstående noteringar nedtecknade av

Lennart

(Ber om ursäkt för allt som blev bortglömt !)