Styrelsemöte 18/3

Styrelsemöte 2015-03-18

Närvarande: Mikael, Ulrika, Lennart och Marianne.

Mikael hälsar styrelsemedlemmarna välkomna.

1. Gökottan.
Gökottan fastställdes preliminärt till den 14 juni. Efter diskussion valdes av resekommitténs förslag Gränsö eller Misterhult. Till detta lades Norra Kvills nationalpark. För resekommitténs förslag krävs dock en mera detaljplanering – vart åker vi, var stannar vi, var finns ev matställen. För Norra Kvill är terrängen möjligen ett hinder.
Lennart nämnde även Hörnebo skiffergruva och Vimmerby med bl a Astrid Lindgrens värld. I Vimmerby lär det inte saknas fototillfällen om vi släpper fram barnasinnet. På You Tube finns flera filmer om såväl Hörnebo som Vimmerby.
Styrelsen är dock öppen för flera förslag !

2. Vetlandafesten 30 maj.
Klubben har erbjudits utrymme i tidskriftsavdelningen inomhus på biblioteket. Styrelsen anser dock möjligheten till publikkontakt större med  en placering utomhus, och avböjer erbjudandet.

3. Fotopromenad
Fotopromenad har tidigare annonserats till månadsmötet i maj. Då programmet är välfyllt med besök av Vagn Liest, inlämning av Månadens Bild 2 och redovisning av SvartVitt kan promenaden förslagsvis förläggas till kl 18.00 med samling i Vetlandatrakten – varför inte Illharjen ?

4. Östsvenskan
Styrelsen utser Lennart Olsson som klubbrepresentant vid Östsvenska Fotodistriktets årsmöte den 22 mars.

5. Nästa styrelsemöte planeras till den 23 april. Plats meddelas senare.

Vid protokollet / Lennart