Styrelsemöte 23/4

 (Något försenat) Styrelseprotokoll 23/4 (enligt hustruns dagbok – hon håller reda på mig !)

Styrelsen samlades hemma hos Åsa som vänligen upplät sitt hem och undfägnade oss med kaffe/thé med tilltugg – Tack !

Närvarande samtliga utom Daniel som hade annat på gång.

Mötet kom att till stor del handla om gökottan den 14 juni. På senaste årsmöte hade beslutet om var göken skulle sökas överlåtits till styrelsen, vilket inte gjorde frågan enklare. Vi stannade tills slut för den s k Sävsjö häradsväg med stopp vid ett antal platser. Eva F (denna Eva) – hade föreslagit resväg med lämpliga stopp. Efter sista gemensamma stoppet skulle vi skiljas, vilket innebar att den eller de intresserade som ville besöka Hörnebo skiffergruva skulle ha den möjligheten. (Vi påminner om att alla bilder tagna under dagen deltar i Gökottetävlingen).

Ev kommer förfrågan om deltagande att gå ut för ev gemensam fika/måltid vid Nydala café.

Punkt två på dagordningen var klubbjackor. Ett antal medlemmar hade framfört önskemål om ”egna” jackor, vilket väl får begränsa priset till max 4 – 500:-. Vi avvaktar Daniels vidare forskning.

Punkt 3 blev återigen en fråga om resa. En gemensam resa till Fotografiska med ev övernattning kan tills vidare avskrivas. Självklart kan alla intresserade ge sig dit på egen hand. Sekreteraren försöker ju hålla medlemmarna kunniga om pågående utställningar.

Av de förslag som ”resegruppen” redovisat överenkoms att Misterhult skulle prioriteras. I trakten ligger t ex den intressanta lilla orten Pataholm,

Från ”nätet”: Pataholm kommer att förvåna dig. Som en liten, liten pärla, omgiven av lantbrukslandskap och skog, ligger köpingen med prydliga trähus runt ett stenlagt torg på en egen udde mot Kalmarsund. Bakom husen möter du vattenbrynet med bryggor och fritidsbåtar. Här bor idag ett tjugotal åretruntboende i en stilla oas. Under 1800-talet var scenen en annan. Då myllrade Pataholm av liv. Köpingen lockade driftiga köpman och skickliga hantverkare, som byggde de vackra trähusen runt torget.

Låter onekligen intressant. För den simkunnige kan man rakt över Kalmarsund hitta Borgholms slottsruin.

Vi arbetar vidare på projekt Misterhult.

Informationsmötet för Vetlandafesten äger (kunde man ju ge sig 17 på) den 7 maj kl 18.30 – 20, dvs samma som månadsmötet. Helena plus medföljare besöker mötet och rusar tillbaka till klubblokalen för information till oss andra.

A_Colorful_Cartoon_Woman_Running_with_a_Laptop_Royalty_Free_Clipart_Picture_100608-004124-800053

I övrigt kan jag inte tyda mina anteckningar, så det var väl inte så viktigt

JO – Gökottesamling med information på torget kl 08.00 !

Nästa styrelsemöte 19 aug.

Lennart