Styrelsemöte den 26 aug 2015

Styrelsemöte med Vetlanda Fotoklubb den 26/8

Närvarande: Mikael Lund, Daniel H Hjärtberg, Åsa Svensson, Ulrika Höglind, Marianne Lindblom och Helena Holmstrand

Styrelsemötet var förlagt hemma hos Helena Holmstrand och Lennart Nyman, som var med under inledande förfriskningar.

1. Ordförande förklarar mötet för öppnat och hälsar alla närvarande välkomna till mötet.

2. Vi diskuterade och reflekterade över tidigare engagemang som klubbens deltagande under Vetlandafesten och årets gökotta.

Vetlandafesten: Förutom vädret och ”sjön” som bildades på vår plats under Vetlandafesten kände vi att det var ett bra besöksantal som stannade till vid vårt bord och som ville pratade foto och röstade på bilderna vi hade hängt upp.

Gökottan: Från styrelsen var det Marianne och Mikael som hade varit med och vi kände att det var en lagom tripp som avverkades under gökotta-söndagen.

3. Höstens program: Vi resonerade om vad vi ska ha för programinslag under månadsmötena. Till kommande månadsmöte försöker Mikael få en medlem om han kan visa sina bilder och tala om naturreservat som finns i vår närhet. Om han inte kan har vi en backup i Marianne som visar bilder och talar om lite fotoutrustning som kan vara bra att ha vid tex produktfotografering, som även kan inkludera fotografering av tex ödlor.

4. Mikael fick till uppgift att se om fotografen på Trastens ateljé i Eksjö vill tala om porträttfotografering under hösten.

Vidare program diskuterar under hösten.

5. Jackor: Daniel jobbar vidare på att ta fram pris och ide för jackor med klubbens logga på ryggen.

6. Fotoklubbens fotokalender 2016: Helena meddelar att gruppen, Krister, Lennart och Helena är igång och samanställer kalendern för år 2016. Då vi fick en del kvar från år 2015 så har de tänk att vi trycker 1 000 st kalendrar den här gången jämfört med 1 200 st tidigare år. Priset justeras till 70:-. Styrelsen tyckte att det var ett bra beslut.

7. Höstfotoresa: Vi talade om att ordna med en resa under hösten och vi bokade in en fotoresa till Misterhult söndagen den 11 oktober. Klockslag är inte fastställt.

8. Vindbonus: Daniel och Mikael tar på sig att skriva ihop ansökan efter månadsmötet den 3 september eller snarast efter det datumet.

9. Årsmöte 2016: Styrelsen har på eget initiativ tagit på sig och ändrat årsmötet till torsdagen den 28 januari. Vi håller till i klubblokalen och Ulrika tar på sig att boka catering. Övriga i styrelsen tar på sig att fundera ut föredragshållare.

10. Tidningen DigitalFoto: Då den tidigare tidningen Foto gått i graven och vi på vår tidigare prenumeration fått tidningen DigitalFoto tog styrelsen beslut om att låta tidningen vila och lägga de pengarna på böcker om foto och fotografering i stället.

11. Nästa styrelsemöte: Tisdagen den 22 september träffas vi hemma hos Mikael kl 19.00.

12. Övriga frågor: Mikael berättade om sitt besök på Fotografiska i Stockholm där det visades bilder som Anders Zorn tagit både för nöjes skull och som förlagor till sina målningar. Djurbilder av fotografen Nick Brandt visades och de var verkligen tilltalade djurbilder. Modefotografparet Inez & Vinoodh hade bilder från 90-talet och 2000-talet. Bilder i en stil som tilltalade Mikael i hög grad. Paret har även gjort musikvideos åt många artister.

Helena visade på en fotobok hon gjort till sin släkt, om sin släkt. En fin idé och uppskattat bland de yngre som är mer vana vid att se bilder via dator och mobiltelefoner. Vi blev inspirerade av detta och pratade om att ha med det under hösten, ”hur gör jag min fotobok?”

Daniel tog upp en tanke om att fotoklubben kunde ta på sig att fotografera kommande konfirmander då vi troligen har lämplig utrustning till det under nästa år (maj) och därmed även en liten inkomst till klubben. Vi jobbar vidare på den idén.

13. Ordförande förklarar mötet för avslutat och tackar värdparet för det goda fikat. Ett extra tack till Lennart Nymans bonusgodis han bjöd på, till villiga avsmakare. 😉