Månadsmöte 3/3

Protokoll medlemsmöte nr2/2016 Datum: 2016-03-03 Plats: Klubblokalen

Kvällen startades med att ordförande Mikael Lund hälsade oss alla välkomna. Antalet deltagande medlemmar på detta möte var 15 stycken. Mikael började med att gå igenom styrelsens senaste protokoll samt uppkomna frågor och förslag på mötet:

• Sportlovsaktiviteten: Klubben anordnade den 18/2-16 en sportlovsaktivitet för ungdomarna i Vetlanda. Två pass uppdelade på 3 timmar per pass, där ungdomarna fick prova på bland annat studiofotografering, produktfotografering samt en ”ljuslek i mörker”. Totalt kom det 21 stycken som ville prova på. En mycket lyckad dag enligt både deltagarna samt ledare.

• Ekonomin: är fortfarande stabil och god. Kalenderförsäljningen har hittills gått bra.

• Hemsidan: kommentarsfältet är tillsvidare avstängt pga all spam. Undersökning pågår och vi hoppas få igång kommentarsfältet igen så småningom. Önskemål om en ny flik på hemsidan där nya medlemmar kan få information om vem dom ska kontakta i klubben, medlemsavgift, vad som ”händer” i klubben etc.

• Facebook: Vetlanda Fotoklubbs facebookgrupp kommer att finnas kvar, men enbart till allmänna offentliga klubbaktiviteter som tex sportlovsaktivitet, Vetlandafesten etc.

• PR & Media: Vetlanda Posten besökte vår sportlovsaktivitet efter att Lennart O tipsat tidningen om detta. Även ordförande Mikael Lund har synts i tidningen i samband med artikeln om Vetlandafesten.

• Kommande månadsmöten:
April: aktivitet för mötet är ordnad.
Maj: Inlämning av tävling Svart/vitt, Mikael ansvarar för denna bildinlämning. Lars-Gunnar Flink visar sina bilder och berättar om sina äventyr.
Juni: årets Gökotta går av stapeln. Datum för gökottan bestämdes till den 19 juni. Lennart ansvarar för denna bildinlämning, sker digitalt.

• Aktivitetsförslag: Förslag om filmning med systemkamera togs upp till diskussion. Mötet beslutade att det inte fanns något intresse för detta just nu. Förslag om att göra en fotopromenad med Vetlanda Botaniker. Intresse för detta finns, hålls öppet när möjlighet finns att göra detta. Kommer att ske en onsdagkväll. Ann-Britt har kontakt med botanikerna om detta.

• RFS & Östsvenska Fotodistriktet: Östsvenskan går av stapeln den 3 april kl 10.00 i Rimforsa. Anmälan till detta ska vara inne till Östsvenska Fotodistriktet senast den 23 mars 2016. Anmälan sker till klubbens sekreterare Marianne på mailadress marianne@lindblomsfoto.se

• Övriga frågor Styrelseprotokollen diskuterades lite huruvida dessa ska läggas ut på hemsidan eller inte. Mötet beslutade att dessa inte ska läggas ut på hemsidan, det är styrelsens protokoll men styrelsen förmedlar vidare all viktig information på medlemsmötena.

VFK har fått förfrågan om det finns intresse att fotografera Vikingamarknadens dag helgen v20. Mikael skickar ut ett mail till alla medlemmar om detta.

Välkomstbrevet ska anpassas så det går att använda vid olika arrangemang. Adressen till klubblokalen ska även finnas med i foldern. Marianne ordnar med detta.

Kalendern vår vision är att få kalendern färdig tidigare på året.

Fönstret i Handelsbanken är nu omgjorda och våra foton är bortplockade. Finns det något annat lämpligt fönster?

Finns det ett intresse av att göra en egen årsbok med tävlingsbilderna som lämnats in under året? Frågan togs upp på medlemsmötet och intresse för detta finns. Marianne ska kolla upp lite prisförslag på detta.
Vykort – fråga om det kan finnas intresse för att göra egna vykort i klubbens regi? Intresse finns att göra egna vykort, Eva Jonasson kollar upp lite omkring detta.

Bertil hade ett par hälsningar att förmedla till klubbmötet. Den ena var från Paul Guilvard och den andra hälsningen var från Bollnäs där riksfotostämman går av stapeln. De välkomnar alla som vill komma dit och ett flertal medlemmar har skickat in bilder till Rifo tävlingen.

Medlemskorten har nu Helena fått hem.

Efter detta var det dags för lite god fika och sedan titta på de inskickade medlemsbilderna. Kvällens tema var ju FÄRG och vi fick se mycket färg i bilderna. Vi pratade om bildkomposition, den gyllene spiralen, tredjedelsregeln, triangeln och om harmoni i bilden. Ett 30 tal bilder hade skickats in, men trots att mötet blev långt så hann vi tyvärr inte att gå igenom alla bilder. Deltagarna som var med uppskattade alla denna möteskväll och vi kommer förhoppningsvis att göra om detta igen. Vi kunde konstatera att alla bilder var av mycket hög kvalitet.

Mötessekreterare /Marianne Lindblom/
Mötesordförande /Mikael Lund/