Månadsmöte 4/2

Månadsmöte 2016-02-04

Kvällen startades med att ordförande Mikael Lund hälsade oss alla välkomna. Antalet deltagande medlemmar (8 stycken) på detta möte var ovanligt få, men vi som dök upp hade en mycket trevlig kväll.
Mikael började med att gå igenom lite som vi i styrelsen arbetat med sedan vårt senaste protokoll och kan konstatera att det varit mest arbete angående årsmötet och årsmötesprogrammet.
Därefter togs följande punkter upp:
• Föregående årsmötesprotokoll: finns på hemsidan för alla att läsa och mötet beslutade lägga detta till handlingarna.
• Kort redovisning om vad som hände på årets årsmöte: tävlingsverksamheten för året förändras på så sätt att månadens bild, 3 deltävlingar, tas bort.
• Ungdomstävlingen försvinner helt, men att en ny ungdomsaktivitet för 2016 redan är planerad. En sportlovsaktivitet som går av stapeln den 18 februari. Barn och ungdomar är då välkomna till en ”prova på” dag som fotoklubben anordnar i Församlingsgården kl 10-13 & kl 14-17.
• Stadgeändringen: årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till stadgeändring. För att ändringen ska träda ikraft behövs beslut på två möten. Medlemsmötet den 4 februari beslutade att bifalla nedanstående stadgeändring,
Meningen: ”Kallelse till årsmöte skall vara medlem tillhanda senast 14 dagar före mötet ändras till ”Kallelse till årsmöte skall vara medlem tillhanda senast tre veckor före mötet.”
Meningen: ”Det är också lämpligt att styrelsen inom sig utser tävlingsledare och programansvarig samt media- och pressansvarig” Denna mening utgår.
I och med detta är stadgeändringen giltig och korrekt förankrad i klubben enligt stadgan.
Ändringen gäller from 2016-02-04
• Välkomstbrev till nya medlemmar är upprättat och kommer att finnas tillgängligt så fort som möjligt.
• Vetlandafesten: Mikael var på information om detta och meddelade att upplägget är i stort sett lika som förra året. VFK kommer att delta även i år.
• Fönstret i Handelsbanken: Det är fortfarande ovisst huruvida vi får använda oss av fönstret på grund av bankens ombyggnad. Vi avvaktar därför med att välja månadens fotograf till dess vi får klartecken från banken alternativt hittar ett annat lämpligt fönster.
• Månadsmötet i maj infaller på en röd dag. Mötet flyttas därför fram en vecka till den 12 maj.
• Förslag till tävlingsschema för 2016 lades fram.
Mötet beslutade att godkänna följande tävlingsschema för året:
– februari ingen inlämning
– mars tema Färg, intern aktivitet, digital inlämning
– april ingen inlämning
– maj svart/vitt, inlämning påsiktsbilder
– juni gökottan, digital inlämning
– september fingalsminne, inlämning påsiktsbilder
– oktober kollektion, hur den ska lämnas in återkommer vi till senare
– november tema enligt Östsvenskan, digital inlämning
– december eventuellt en intern aktivitet, återkommer med mer info senare
• Övriga frågor: det som kom upp var hur bland annat styrelsesammansättningen ser ut för året. Svaret på detta är att styrelsen är oförändrad. Vissa ändringar på de olika posterna kan dock, efter det konstituerande styrelsemötet, komma att ändras.
Tävlingsledare är för tillfället vakant. Finns det någon som känner att han/hon vill åta sig
rollen som detta, är du/ni mer än hjärtligt välkommen att höra sig till någon i styrelsen.
Även kalendergruppen är oförändrad.

Efter ovanstående punkter behandlats så var det dags att avtacka vår förra tävlingsledare, Eva Fernholm, som har gjort ett fantastiskt jobb som tävlingsledare.
TACK Eva för ditt engagemang och arbete för tävlingsverksamheten inom klubben!
Ordförande Mikael avtackade Eva med en fin present.

Så kom vi till kvällens höjdpunkt! I samband med fikat, fick vi titta på underbara bilder från vår gästföreläsare Thomas Claesson. Thomas som är född och uppvuxen i Vetlanda visade sina fågelbilder för en publik som var helt fascinerade av de vackra motiven! En ständigt återkommande fråga var; men den fågeln finns väl inte i Vetlanda? Svaret blev överraskande nog; jo den bilden är tagen i Grumlan, eller jo den bilden är tagen strax utanför Vetlanda!
Vad ska man säga, Vetlanda med omnejd har tydligen ett mycket rikt fågelliv, det är väl bara som så att fåglarna gömmer sig för oss. Jag tror att vi alla blev oerhört inspirerade av att se fotografierna som Thomas tagit, men för att ta dessa fantastiskt vackra bilder så krävs det ett otroligt tålamod. Bildvisningen avrundades med lite djur- & naturbilder som självklart var lika fantastiskt vackra som fågelbilderna! Stort tack till Thomas för en mycket inspirerande föreläsning!