Månadsmöte 2 februari

Protokoll medlemsmöte nr 1/2017
Datum: 2017-02-02
Plats: Klubblokalen

Kvällen startades för ovanlighetens skull med fikat. Därefter hälsade nyvalda ordförande Marianne Lindblom alla välkomna. Antalet deltagande medlemmar på detta möte var 8 tappra eldsjälar. Efter fikat började Marianne gå igenom klubbangelägenheter samt uppkomna frågor och förslag från årsmötet:

 • Årsmötet: som var den 26/1-17 klockan 19.00 i klubblokalen bjöd på en hel del bryderier då posterna till styrelsen inte lyckats blivit tillsatta. Styrelsen är 3 man kort och en efterlysning för detta har gått ut till medlemmarna. Inte heller valberedning eller tävlingsledare har blivit tillsatta. En vädjan till medlemmarna om att fundera på om någon/några kan tänka sig åta sig dessa uppdrag har även det gått ut ett mail om. Medlemsmötet beslutade således att styrelsen får klara sig så gott det går med de fyra personerna som nu ingår i styrelsen, samt att medlemmar måste hjälpa styrelsen med uppgifter om och när det behövs. Styrelsen måste även delegera uppgifter till medlemmar där det krävs.
 • Kaffevärdar för 2017: Då detta inte hanns med vid årsmötet, lottades därför detta ut vid medlemsmötet istället. Följande personer blev kaffevärdar och ska ordna med fikat till medlemsmötena för 2017:
  Mars: Cecilia D
  April: Mikael L
  Maj: Marianne L
  September: Helena G
  Oktober: Anders L
  November: Daniel H
  December: Istvan C
 • Sportlovsarrangemang: klubben anordnar även i år ett sportlovsarrangemang. Den 14 februari kl 10-15 i församlingshemmet. Ålder är från 13 år och upp.
 • Kollektionen ny bedömning: Kollektionen som vi fick bedömda ska få en ny bedömning, då det blev ett missförstånd och bedömningen blev per bild och inte som en hel kollektion. Förslag om att skicka iväg den som en digital bedömning då påsiktsbilderna är ivägskickade till Östsvenskan.
 • Tävlingsschemat för 2017: Förslaget på tävlingsschema/aktivitetsschema för 2017 gicks igenom och godkändes. Efterfrågan på utbildningskväll kom upp då medlemmar även vill ha detta. De klubbmöten som vi inte har någon inlämning av tävlingsbilder, kommer att fyllas på med bland annat intern bildbedömning/utbildning. Förslag på föreläsare för våra möten, tas tacksamt emot av styrelsen.
 • Medlemskort: Helena beställer detta.
 • Inkomna mail: Vi har fått mail från ÖFD med minnesanteckningar från klubbledarträffen samt inbjudan till årsstämman. Detta är utskickat till alla medlemmar. Mail har även inkommit från Moderskeppet angående ”klubbrabatt” på medlemskap i Moderskeppet guld. Det behövs minst 10 personer som köper medlemsskapet för att vi ska kunna få denna rabatt. Mail från Studiefrämjandet i Vetlanda NVB angående samarbete har inkommit. Detta kan hjälpa oss med mycket och vi såg positivt på detta. De kan bl.a. hjälpa till vid utställningar, reklam etc.
 • Nästkommande månadsmöten:
  Mars: Detta månadsmöte kommer att innebära en utbildningskväll/studiebesök hos Josefins Foto på Freja, www.josefinsfotografi.se Vi kommer därför inte att vara i klubblokalen utan vi samlas kl 19 på Freja. Tanken är att vi ska få tips och trix samt få lite mer inspiration av studiofotografering. Vi tar efter denna kväll egna bilder som vi visar på månadsmötet i april (gemensam bild bedömning). Vi kommer i samband med detta även att få ha en utställning i Frejas fönster under 3 veckor. De som vill ha med bilder i utställningen, ska ta med dessa till mötet den 2/3-17 så gör vi iordning fönstren till utställningen gemensamt.
  April: Vi gör här en gemensam bildvisning/bedömning. Tanken är att efter vårt besök hos Josefin, så fotograferar vi själva efter det vi lärt oss på marsmötet. Det kan vara tema porträtt av levande djur/människor. De som vill tar med sig bilder till detta möte i april.
  Maj: Här planerar vi att eventuellt göra en fotopromenad själva eller tillsammans med Botanikerna. Inget är spikat ännu för detta möte.
 • Gökottan: Vi pratade även runt gökottan på mötet och kom fram till att vi i år åker till Sällevadsån/Dragsudde. Inte så långt bort men ändå ett fint naturområde. Datum är inte satt ännu.
 • Avtackning: Mötet tackade av Åsa för sitt arbete i styrelsen på detta möte då hon inte var närvarande på årsmötet.
 • Diplomutdelning: Vi hade även några diplom att dela ut som inte blev utdelade på årsmötet. Eva F och Åsa fick ta emot sina diplom för sina placeringar i 2016 års tävlingar. Stort Grattis till er båda!

 Efter detta var det dags att avnjuta några gamla bilder från Vetlandatrakten. Bertil hade gått igenom gamla bilder som han haft sedan tidigare då han varit med att göra kalendern. Dessa bilder har inte funnits med i någon av våra tidigare kalendrar (efter årgång 28) och nu har Bertil satt ihop dessa på en skiva till årets kalendergrupp som dom kan använda sig av. Bilderna var tagna av olika fotografer så tidigt som 1907 men även så sent som 2002. Mycket vackra bilder och
När bildvisningen var klar tackade vi för kvällen och avslutade mötet.

Mötesordförande tillika sekreterare
/Marianne Lindblom/