Kollektion

Hej ni alla i Vetlanda Fk! Här kommer våra tankar och funderingar om era bilder..

Allmänt:

Vi i Söderhamns Kameraklubb tackar för förtroendet att få bedöma era bilder.

Vi valde först att ge våra medlemmar möjlighet att titta och fundera och komma med sina åsikter (och det var ett tiotal som nappade på det och som tyckte det var intressant, men svårt). Deras synpunkter vägde vi sedan in när vi sammanställde placeringsresultat, kommentarer och motiveringar. Vi blev sedan fyra som tog på oss arbetet med sammanställningen: Herman Claesson, Björn Wiksten, Jan-Olof Hedström och Sture Claesson. Det var vi fyra som i slutändan bestämde när det visade sig att åsikterna gick kraftigt isär beträffande en del kollektioner. Ingen kollektion hade blivit självklar etta till exempel.

Därefter delade vi upp själva kommentarskrivandet och vi redovisar här vad vi till slut enat oss om.

Men vi har även några ytterligare synpunkter som vi vill framföra och som kom på tal under resans gång:

Vi tycker att man alltid bör fundera på om bilden ska inramas med en passepartout eller inte. I detta fall är samtliga bilder slentrianmässigt (?), inramade med svart passepartout, vilket visar att alla fotografer kanske inte funderat på detta. Inramningen ska tillföra något annars är det ofta bättre att inte ha någon. I sämsta fall kan en passepartout faktiskt försämra/förta intrycket av en bild. Uppmaningen blir alltså att prova med och utan inramning innan man bestämmer sig.

Även val av yta på fotopapperet är viktigt och kräver en funderare innan man bestämmer sig för vad ytan ska tillföra. Presentationen är nog så viktig.

RESULTAT:

Jaktlag (placering 1) /  Helena G/

En fin, dokumentär, klassisk kollektion som visar ett jaktlag med medlemmar som möts i trivsamhet och förmodligen det tillfälle då de olika passen fördelas. Man känner höstluften och en annalkande, strålande dag. Bra att huvudpersonen (lagkaptenen?) fått en central placering i gruppbilden och att man har ögonkontakt med honom. Ingen smygfotograferad distansbild. Med lite fantasi kan man till och med få gruppbilden till en parafras av Leonardo da Vincis ”Nattvarden”. Bra variation och alla bilder bidrar till en fin helhet. Man får känslan av att fotografen tänkt sig att skildra det aktuella tillfället. Det känns inte som en i efterhand ihopplockad bildserie. Egentligen ett skolexempel på en kollektion med en översiktsbild, en bild med ”normalperspektiv” och en detaljbild. De behöver dock inte nödvändigtvis placeras i denna ordning. Formmässigt anser vi att kollektionen hade blivit ytterligare ett snäpp bättre om höjdbilden på kaffepannan placerats i mitten. Alternativt att alla bilder varit i liggande format. Bilderna har naturliga färger med bra kontrast och i detta fallet passar den svarta passepartouten perfekt. Sammantaget blev detta den bästa kollektionen.

1401/isformation (placering 2) /Christer/

Tre konstverk som kompletterar varandra och bygger upp en abstrakt och spännande bildserie av något man kan hitta ute i naturen. Is och spelande vattendroppar vid något vattendrag? Vilken skala det är kan man undra? Fotografen vittnar i alla fall om en enastående iakttagelseförmåga och en mycket god känsla för komposition genom att välja just dessa utsnitt med dessa former. Det skiftande färgspelet fascinerar också! Kanske hade lystern blivit bättre med ett blankare papper. Vi tror det.

(Vi roade oss dessutom med att vända uppochner på bilderna. Då blev det en helt annan historia..)

Riddare (placering 3) /Sven/

Kollektionen hamnade på ett tidigt stadium högt. Här finns fart och adrenalin, energi och spänning. Motivet är samlat och bildytan välfylld till en händelserik kollektion. Vid en närmare betraktelse så både gillar vi och störs av kornigheten. Den kan kanske sägas bidra till det fartfyllda och ”något gamla”, men vi upplever samtidigt att den ligger lite i överkant. Kornigheten förtar för oss lite av fokus i bild 1. Vi har en diagonal mellan ansikte och kålhuvud, men vi dras mer ner till nedre vänstra hörnets action än till ansiktet. Jag skulle vilja ha bild 3 som första bild. Här laddar riddaren (bildföljd 3,1,2). Noterar att hjälmarna visar olika riddare i varje bild. Bild 2 är kollektionens mest spännande bild.

Under ytan (placering 4) /Åsa/

Denna kollektion fick ett mycket skiftande mottagande bland oss som tyckte. Till slut hamnade den dock på en hedrande 4:e plats. På plussidan: undervattensbilder (bara det ett ovanligt grepp) som visar en spännande värld, vilka hemligheter gömmer väl inte den, för både fotografer och andra? En välbalanserad och välkomponerad kollektion dessutom. På minussidan: De urfrätta partierna, det ’blurriga’ och slöjade färgerna och att skärpan fått stå tillbaka på grund av valet av plats. Eller också är det detta som höjer mystiken och som gör att man här upplever något av en sagovärld..

1440/frusna vattenfall (placering 5)

En målerisk, vacker pastellton dominerar dessa bilder, skön konst att vila ögonen på alltså. Något som människor med känsla för poesi kan inspireras av, liksom människor som komponerar musik! Några hade kollektionen på första plats andra inte. Alla såg inte det poetiska, så placeringen fick bli en gyllene medelväg. Hade gärna sett att bild 2 och 3 byter plats.

Grisar (placering 6) /Ann-Charlotte/

Trivsamma grisar! Full rulle till badbaljan men där den sista bilden visar att ryggen på mamman/pappan i den naturliga gyttjepölen ändå är den bästa. Mittenbilden är tagen i rätt ögonblick som ger kontakt med grisen på karkanten och vattnet som droppar från munnen samt grisen som lämnar karet och kanske är den som söker sig till placeringen i den sista bilden. Detaljer som är kul att upptäcka och fantisera kring. Fin färgskala där man möjligen kunnat justera färgerna något, så att de har samma mättnad i alla bilder, förslagsvis som mittenbildens. För att ge ett mer varierat helhetsintryck så skulle man också kunna beskära den första bilden samt spegelvända den, så att grisarna rör sig mot mitten.

Alhambra (placering 7) /Thomas H/

En kollektion som skildrar en plats. Vid första anblicken ser man inga människor, men i den första bilden är det faktiskt ett gäng (turister?) som rör sig inom området. Man kan, visar det sig, hitta mänskligt liv i alla bilder och det är möjligheten att söka efter detaljer som ger den här kollektionen en stor del av värdet. Helhetsintrycket är statiskt. Lite vykortslika bilder med samma centralperspektiv. Hade vunnit mycket på att varieras kompositionsmässigt. Gå närmare. Hitta spännande utsnitt. T ex de fina formerna i första bildens byggnad/öppningar. Personen som precis passerar i en öppning. Speglingen av en person i den andra bilden. De frysta vattendropparna i tredje bildens fontäner. Ljusspelet. Locka fram kreativiteten genom att variera fotograferandet. Den räckte dock till en sjunde plats i konkurrens med övriga kollektioner.

Cola (placering 8) /Lennart/

Livet är för orättvist… åskådliggjort i en kollektion med mustiga, härliga färger. Nästan ett krav när en Cola-burk står i berättelsens centrum. Händelseutvecklingen är sparsam och då börjar man leta den mer subtila förändringen. För oss ligger det i barnets ögon. Närhet mellan längtan och objekt är så avgörande att ögonen skelar. I bild 1 är koncentrationen total för att i bild 2 nästan övergå till en förtvivlad vädjan till mig som betraktare. Jag försöker tolka ”mannens” (pappans?) uttryck i bild 2 och går så vidare till den avslutande bilden där den vuxne mannen vinner dagens kamp. I den tredje

bilden uppstår kollektionens enda rörelse, faktiskt en liten rörelseoskärpa när burken förs till munnen. Kollektionens styrka ligger i berättelse och kanske i bildernas härliga färger. Samtidigt kunde berättelsen utvecklas.

Ansikte (placering 9)

Idén är klassisk och riktigt bra. Bilderna är väl sammanhållna med koncentrerade motiv. Vi uppskattar symmetrin i de två första. Färgerna är mycket behagliga. Tekniskt sett upplever vi bilderna ojämna. Ljuset är bäst i bild 2. Vi upplever en skillnad vad gäller skärpa/softning (blur) mellan höger och vänster bildhalva (bild 1 och 3). Kanske att bilderna hade vunnit på ett något mattare papper.

14-52/kattstudie (placering 10) /Jennifer/

Gulligt, mjukt och väl igenkänt hos alla kattälskare. En ganska originell kattstudie, öron, morrhår, tassar, där de flesta gillade tassarna, som verkligen beskriver det mjuka och keliga hos en liten kissemiss. Här önskar vi dock bättre skärpa, liksom i de övriga bilderna! Bild 1 och 2 är alltför hårt beskurna kan vi tycka. Lite mer av nosen önskvärt och sänk kameran något i bild 1. Även om bilderna är olika i sig, så ger den kraftiga, likartade beskärningen att kollektionen känns lite enformig. Kanske hade en fjärde bild som visat mer av katten, givit ett mer varierat intryck och förbättrat placeringen.. Fortsätt experimentera och pröva fler varianter, tipsar vi. Lycka till!

Med vänliga fotohälsningar

Påsken 2013

Söderhamns Kameraklubb/

Björn, Herman, Jan-Olof, Sture