Månadens Bild 1

 

Bildbedömning Vetlanda FK, 130220.
Hej och tack for förtroendet att bedöma era bilder. Alltid intressant att fa ta del av andra klubbars prestationer. Det ar en grannlaga uppgift att gora en genomarbetad granskning. Att ha åsikter om en bild ar lätt, men svårare att kortfattat motivera varför.
Många bilder håller hög kvalitet. Det är liten skillnad och svårt att rangordna. De bästa bilderna har bra skärpa, exponering och komposition. Flera bilder skulle dock vinna på ett mer genomtänkt budskap med en oväntad detalj eller något annat som gör bilden inte bara vacker utan även intressant. I vissa fall kunde en annan kameravinkel eller beskärning förbättrat bilden.
Det är upp till betraktaren att avgöra om en bild ar bra eller dålig och just nu är det vår uppgift att delge er vår uppfattning. Vi var nio personer som kom fram till detta resultat.

10 – Sländan
En tekniskt bra bild, som dock inte innehåller något extra som skapar intresse. Skärpa och oskärpa på rätt ställe. Vingarna skapar en naturlig och vacker diagonal. Den mörka fläcken i bildens nedre delar störande. Plus för ren bakgrund.

9 – Smultron
Sparsmakade färger och en bildide som väcker behagliga sommarminnen. Utmärkt med osymmetrisk komposition. Vi hade gärna sett att även nedre delen av grässtrået hade varit med. Skärpan har överdrivits vid bildbehandlingen.

8 – Flickan i fönstret
Bilden placerar sig bland de 10 bästa tack vare rogivande och behaglig stämning. Utsnitt runt fönstret ar bra även om det var mycket diskussion om den ”avhuggna” högerfoten.Bladen i nedre högra hörnet stör. Skärpan på trädet i högra fönstret känns inte rätt. Har fotografen ”klonat” bort sin egen spegelbild? Vi önskar mer teckning i både mörka och ljusa partier liksom mer oskärpa i bakgrunden.

7 – Frostiga blad.
Det är färgerna och den krispiga rimfrosten som fångar intresset. Bra med oskarp bakgrund, men det är störande med den vita fläcken i övre vänstra hörnet liksom den röda kvisten nere till vänster . Dagens teknik gör det lätt att rätta till sådant. Vi ställde bilden på högkant och tycker att den är bättre sa.

6 – Kaveldun
Har ar det ljuset i den vackert oskarpa bakgrunden som tilltalar och skapar morgonstämning. Bakgrunds­ljuset gör också och att kaveldunen i förgrunden står fram på ett bra sätt. lnte så mycket mer att tillägga, vackert .

5 – Hotellkorridor
Har var vi nästan två läger, för och emot. Det är färger, symmetri och det varma ljuset som tilltalar.Vi tror att bilden gör sig bättre i kvadratiskt format och allra bäst stående.Då kunde fotografen fått in linjerna vid golvet och i taket i bilden på ett mycket elegantare sätt. Fläckarna på väggarna i förgrunden ar störande. Vi tror det ar smuts på sensorn och det ar slarvigt att inte klona bort sådant .

4 – Bryggan
Stämningsfullt och välkomponerat i tilltalande färgskala. Utmärkt exponering och skärpa. Fördel med låg kameravinkel.Vackert kort och gott,men vi saknar något som ger mer intresse och liv i bilden.

3 – lsskulptur
Denna bild skapade diskussion i fråga om innehåll och budskap. Vi enades dock om att det strama motivet, den grafiska formen och den osymmetriska kompositionen var tillräcklig för en tredjeplats.

2 – Sidensvans
Fin komposition där fågeln sitter på rätt ställe i bilden. Plus för de diagonala linjerna, som skapas av kvistarna. Fågelns fina färger står ut bra mot den perfekt oskarpa och ganska lugna bakgrunden. Om fotografen tycker det ar acceptabelt att klona bort störande detaljer kan man prova att ta bort stammen nere till vänster .

1- lstallrikar i Emån (?)
Vackert och tilltalande . Det tekniska utförandet är perfekt och kompositionen mycket bra med förgrund, mellanparti och intressant bakgrund. Is, skuggor och ljus skapar fina diagonaler.  Kanske hade bilden varit ännu bättre om man genom beskärning tagit bort de spretiga kvistarna nertill. Den klart bästa bilden i denna kollektion. Grattis.

Bankeryds Fotoklubb