Månadens Bild 4

Vetlanda FK   månadens bild november 2012

 

Nr 10        143501     Halmrullar

Bra gestaltning av nutida åkrar!  Det finns en spänning som ges av halmrullarnas olika storlekar. Sänkan i fältet bidrar till en rullningskänsla. Dock bristfällig teknik med dålig skärpa och mycket brus. Ljusöppningen i skogen stör då det inte går att se vad det är.

Nr 9          1414B       Du är inte ensam

En intressant bild med budskap. Är inte graffitti just ensamhet? Bra grej av fotografen att blöta ner väggen – undrar hur? (dvs skuggan).

Nr 8          140101B   Ticka på björk över bäck

Många diskussioner om denna bild. Bilden är välkomponerad men upplevs rörig för att det är mycket att fästa blicken på. Bra teknik!

Nr 7          141601     Vattendroppar på gröna blad

En ren bild. Skärpedjupet är bra med hjälp av liten bländare. Det vi först uppfattade som en bild som bara visade vad fotografen såg, visade sig vara hårt manipulerad. De oskarpa bladen har mycket skarpa kanter vilket förstör intrycket. Bladen har dessutom ”konstiga” kanter med snibbar här och där. Några tyckte att detta ändå var ok, medan någon tyckte bilden skulle bort från de tio.

Nr 6          140101A  Skor

Skorna kommunicerar i den snygga diagonalen. Den gula färgen förstärks av pluppen i brunnslocket. Fotbeklädnaderna ger känsla av spänning från då- och nutid. Skoparet uppe till höger är något störande.

Nr 5          142902     Klippvägg i grodperspektiv

Vi dras in i bilden och vi undrar hur någon ska kunna nå toppen?  Några tycker att de långa skuggorna mot bergväggen är för mörka och stänger bilden, medan någon annan tyckte att tekniken och kompositionen är föredömlig.

Nr 4          14501       Fridtjof Viking

Bra ögonblickskomposition med bra skärpedjup. Det stora Herkules-planet är fint placerat i hörnet. Exponeringstiden var lagom för att få fram rörelsen på propellrarna i luften. Bilden hade vunnit på högre kontrast och bättre skärpa.

Nr 3          142901     Ek i motljus

Läckert motljus med trolska grenar på marken. Glittret i de finaste grenarna framhäver trädets form mot bakgrundsdiset. Som krydda på anrättningen ser man trots motljuset stammens ådriga bark och hålen efter gamla grenar. Välgjord försiktig upplättning med blixt. Ljusfördelningen gör att gräset tar över intrycket till en del.

Nr 2          141602     Spegling i näckrosdamm

En stillsam och stämningsfull bild med trolsk dimma. Vacker förgrunds-silluett som skapar djup. Färgspeglingen lyfter ytterligare.

Nr 1          141701     Nattligt besök på rutan. Nattfjärilar

Färgskalan och stämningen är underbar! Sparsmakat återgivet med toner från gamla mästarmålare. Vanliga fjärilar som vi annars inte lägger märke till blir i kompositionen mystiskt vackra. Grattis!