Gökotta 2015

Vetlanda fotoklubb

Fototävling Gökottebilder

Totalt 18 bilder 1A, 1B – 9A, 9B

Plac 11.

1B – Känns lite slumpartad – utan att vara tänkt som ögonblicksbild. Bl a den sneda horisonten förtar intrycket. Kunde rätats upp i efterhand om ambitionsnivån varit högre! -Bill

2A – Den vita utfrätta reflexytan dominerar bilden som ser ut att vara tänkt som en symmetrisk komposition, men där bildutsnittet ändå är lite skevt och asymetriskt beskuret. -Ann-Britt

3B – Det korta skärpedjupt i denna närbild hjälper inte till att fånga det centrala i bilden – det oskarpa är inte tillräckligt oskarpt, utan bara svårbetraktat. Bilden blir rörig och saknar stringens.–Eva F

4A – Om bilden beskurits hårdare och kanske varit kvadratisk eller t o m i stående format hade de tydliga vertikala linjerna fungerat bättre. Ett bra bildämne som har potential att göras något bra av.-Jennie

5A – En groda inträng i ett hörn och …? De utfrätta dagrarna borde ha åtgärdats i efterarbetet, eller så hade alternativa exponeringar behövts. Ingen känsla i den överexponerade bilden. -Dennis

6A – En bild i stället för en antekningspenna? Inte så mycket bild helt enkelt. – Marianne

6B – Närbilder ställer krav på både figur och bakgrund. Bakgrunden är fin, men motivet är för oskarpt helt enkelt. -Marianne

8B – Liksom 4A ett möjligt bildämne som det inte gjorts så mycket av. Borde prövas med lite större skärpedjup och stramare mer medveten beskärning. –Eva J

 

Plac 10. Jennie Lindblom

4B. En ytterst renodlad bild. Men vad vill fotografen egentligen förmedla? Yteffekter? Symboliken?

Plac 09. Eva Jonasson

8A En stämningsbild. Det svaga ljuset på murverket sitter fint. Korset och de smala spröjsen konkurrerar dock – tror att bilden varit bättre utan korset. Då kunde också skärpan kanske sitta mer exakt.

Plac 08. Bill Dovert

01A. En rak skildring av deltagare på utflykten. Enkelheten i bilden tilltalande. Men de två figurerna olyckligt placerade , hopklumpade, i bilden.

Plac 07. Dennis Lindblom

05B. Fin materialkänsla som särskiljer figur från bakgrund. Det korta skärpedjupet är maximalt utnyttjat.

Plac 06. Eva Fernholm

03A. Koncentrerad bild och fin ljusbehandling. Den sparsmakade färgskalan ökar lyskraften hos mossan. Kanske en alternativ exponering utan pinnen i förgrunden varit ännu bättre? Det stora skärpedjupet känns helt rätt.

Plac 05. Ann-Britt Farmare

02B. Ytterst dekorativ bild. En väl tillvaratagen möjlighet att skildra nattens kvardröjande fuktighet – eller är det efter regn? Bilden är på gränsen till överskärpt och förlorar förmodligen en hel del kvalitet om/när den skrivs ut. Eller finns den även som en större fil?

Plac 04. Mikael Lund

07B. Fint uppbyggd bild som kanske först ser för enkel ut. Proportionerna mellan blomsteräng, mellanparti och himmel sitter fint. Ljuset är utmanande hårt, men exponeringen är väl avvägd – färgerna mättade utan att vara överdrivna. Även här är bildstorleken på gränsen till vad som krävs för projektion på min skärm. Förhoppningsvis finns det även en större bildfil.

Plac 03. Björn Ernstad

09B. En närbild med härlig skärpa – och oskärpa, där figuren även tecknas mot en färgmässigt avvikande bakgrund. Innehållsligt även en bild med spänning – ett monster far fram och är ett hot mot den späda grönskan.

Plac 02. Mikael Lund

07A. Välkomponerad skildring av en lantlig idyll. Fina skuggor och dagrar. Fin balans i bilden och horisonten mitt i bilden fungerar utmärkt.

Plac 01. Björn Ernstad

09A. Naturligtvis är det låga perspektivet det som gör bilden, som ger den karaktär. Men även balansen mellan förgrund och bakgrund, samt graden av oskärpa är viktig för kompositionen. Bra t gjort att få växtligheten tillräckligt tecknad i motljuset – blixt?