Tävlingsresultat 2013

Resultat tävlingar 2013

MÅNADENS BILD

 1.Gunilla     (9+9+8+6)=          32

2. Helena G (5+10+5+9=         29

3, Christer (8+6+6+0)=           20

4. Ulrika (7+0+1+10)=              18

5. Lennart (6+1+10+1)=            18

6. Mikael (0+8+0+7)=               15

7. Thomas (1+1+7+5)=               14

8. Ann-Charlotte (1+1+9+1) =  12

9. Ann-Britt (10+0+0+1)=         11

10.Joakim (3+7+0+0)=             10

11. Marianne (0+0+0+8)=          8

12. Bill (1+2+3+0)=                      6

13. Jennifer (0+1+2+1)=             4

14. Eva(1+1+1+1)=                        4

15. Åsa (1+0+0+1)=                      2

15. Sven (1+0+1+0)=                    2

TEMATÄVLING

1. Eva (9+8) =                     17

2. Mikael (6+9) =               15

3. Thomas (7+6) =             13

4. Ann-Britt (10+1) =         11

4. Gunilla (1+10) =             11

6. Christer (8+0) =             8

7. Ann-Charlotte (1+7) =   8

8. Bill (5+0) =                      5

9. Lennart (1+4)=              5

10. Jennifer. (2+2) =          4

11. Tobias (1+0) =               1

11. Åsa (1+0) =                     1

11. Poul (1+0) =                   1

11. Anders (1+0) =              1

GÖKOTTAN

1.Lennart

2.Helena G

3. Joakim

4. Christer

5. Joakim

6. Marianne

7. Marianne

8. Christer

9. Lennart

10. Helena G

KOLLEKTION

1. Helena G

2. Christer

3. Sven

4. Åsa

5. Ann-Charlotte

6. -”-

7. Thomas H

8. Lennart

9. Joakim

10. Jennifer

SVART-VITT

1. Eva F

2. Åsa

3. Lennart

4. Mikael

5. Åsa

6. Joakim

7. Ann-Charlotte

9. Thomas

10. Lennart

FINGALS MINNE

1. Lennart

2. Jennifer

3. Ann-Charlotte

4. Lennart

5. Jennifer

6. Helena G

7. Christer

8. Thomas

9. Eva

10. Bill